Terapeutisk immundesign – Hans Grönlunds forskargrupp

Vårt forskningsfokus är diagnos och botande behandling av kroniskt inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Grönlund

Vår forskning

Terapeutisk immundesign

Vi har en unik kompetens inom design och produktion av proteiner för analys av sjukdomsalstrande antikroppar och immunceller. Målet är att utveckla nya kliniska applikationer och vi arbetar målinriktat med att omvandla våra forskningsresultat till patientnytta. Vi tillämpar därför ett translationellt arbetssätt och har etablerade samarbeten med kliniskt verksamma forskare, SciLife Lab, biotekniska och medicinska företag, samt med akademiska forskargrupper i Sverige och utomlands.

Forskningsprojekt

  • Autoantigen i multipel skleros (MS)
  • Allergen som verktyg för diagnostik och behandling av allergisk sjukdom
  • Immunterapi för cancerbehandling

Läs mer om forskningen här

This page in English

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Cell- och molekylärbiologi Immunologi inom det medicinska området Reumatologi och inflammation
Nilla Karlsson
2024-03-25