Kolorektal kirurgi

Gruppen kommer från kirurgisk verksamhet inom nedre mag-tarmkanalen. Fokus är främst cancerforskning, med en multidisciplinär approach inkluderande kirurgi, strålbehandling och övrig onkologisk behandling. Gruppen bedriver såväl epidemiologisk-, klinisk behandlings- som experimentell forskning, och ingår i KI-cancer nätverket för kolorektal cancer (KICK). Målsättningen är att forskningen ska medföra minskat insjuknande och ett längre liv hos de människor som drabbas av sjukdomar i dessa organ.

Kalender för kolorektal kirurgi

Webbinarium om tjock- och ändtarmscancer för allmänheten, inspelat den 18 maj 2022

Forskargruppsledare

Nyheter kolorektal kirurgi