Skip to main content

Endotelfunktion

Vår forskargrupp arbetar med projekt som undersöker orsaken till åderförkalkning, varför åderförkalkning orsakar hjärtinfarkt samt hur hjärtmuskelskadan vid hjärtinfarkt kan begränsas. Projekten bedrivs dels i experimentella modeller och dels i kliniska studier på patienter. Vi undersöker vilka förändringar i blodkärlens innersta cellager som leder till tidiga förändringar vid utveckling av åderförkalkning. Av särskilt intresse är de förändringar som orsakar kärlkomplikationer vid diabetes och höga blodfetter. Lovande behandlingar undersöks först i experimentella modeller och därefter hos patienter med dessa sjukdomar. Vid hjärtinfarkt koncentreras modern behandling på att så snabbt som möjligt öppna det kranskärl i hjärtat som är tilltäppt av åderförkalkning och blodpropp. Vår forskning syftar till att utveckla behandling som skyddar hjärtmuskel mot den skada som orsakas av syrebristen vid hjärtinfarkt. Målsättningen är att minska risken att insjukna i hjärtinfarkt samt att hjärtmuskelskadan som uppstår skall minimeras.

Utförligare information finns på vår engelska hemsida.

Kontakt

John Pernow

Professor/överläkare
08-517 758 76
Pernow
K2 Medicin, Solna