Kardiologi

Vid avdelningen för kardiologi bedrivs forskning inom ett brett spektrum av kardiologi och om flera av de stora kardiovaskulära folksjukdomarna.

Vi bedriver forskning inom de stora kardiovaskulära folksjukdomarna ischemisk hjärtsjukdom, kranskärlssjukdom/åderförkalkning, hjärtsvikt, klaffsjukdomar, och hjärtrytmrubbningar, samt livsstilsfrågor. Frågeställningarna har sitt ursprung i kliniskt förankrade problem som belyses i experimentella laboratoriebaserade projekt och i kliniska studier. Vid avdelningen finns organisatoriskt tre forskargrupper som i sin tur är uppdelade i mindre, vetenskapligt självständiga, grupper.

Vår forskning

Forskargrupp Francesco Cosentino: Molekylär kardiologi.

Forskargrupp Lars Lund: Hjärtsvikt med sänkt och bevarad ejektionsfraktion: kliniska och translationella aspekter.
- Team Gianluigi Savarese:

Forskargrupp John Pernow: Endotelfunktion och ateroskleros.

- PI Lars Rydén: Diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

- PI Cecilia Linde: Hjärtsvikt: deviceforskning.

- PI Mai-Lis Hellénius: Kardiovaskulär prevention (med fokus på livsstil).
 

Kontakta avdelningen

Organisatorisk tillhörighet: Avdelningen för kardiologi hör till institutionen för medicin, Solna (MedS).

Administrativt stöd: Är du anställd på, anknuten till, eller har ett ärende kopplat till avdelningen är du välkommen att vända dig till avdelningens administratör.

Profile image

John Pernow

Professor/överläkare, avdelningschef
+46852482807
Profile image

Ames Hakam

Avdelningsadministratör
JP
Innehållsgranskare:
2024-07-04