Isabelle Johansson

Isabelle Johansson

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Norrbacka S1:02, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Kardio Pernow J, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Isabelle Johansson tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 2014. Kort
  därefter fick hon en plats som Forskar-AT-läkare vid Karolinska
  Universitetssjukhuset i Solna som utöver AT-tjänstgöring innebär ett
  års finansierad forskningstid.Hon är legitimerad läkare sedan slutet på
  2016 och arbetar sedan januari 2018 som ST-läkare inom allmänmedicin vid
  Kvartersakuten Mörby Centrum AB.
  Drivet av ett stort intresse för livsstil, välfärd och dess inflytande på
  folkhälsa kontaktade hon 2011 forskargruppen ledd av Professor Lars Rydén
  inför skrivandet av examensarbetet för läkarutbildningen. Detta arbete
  skrevs sedermera med fokus på hjärtsvikt kombinerat med typ 2 diabetes
  baserat på data från det nationella hjärtsviktregistret RiksSvikt.
  Examensarbetet ledde vidare till möjligheten att fortsätta forska som
  doktorand i gruppen inom ett projekt med fokus på epidemiologiska studier av
  hjärtsvikt och typ 2 diabetes för vilket hon våren 2017 försvarade sin
  doktorsavhandling med Docent Anna Norhammar som huvudhandledare.
  Utöver sin medicinska utbildning har hon tillbringat ett år (2006-2007) med
  studier i Statsvetenskap, Sociologi och Latin vid Malmö Högskola och Lunds
  Universitet. Därutöver har hon 2005 studerat Franska språk och kultur vid
  Université de Stendahl i Grenoble, Frankrike.
  /Young Investigator Award/ – /clinical science/ utfärdat av den
  Europeiska kardiologföreningen (ESC) vid den årliga kongressen i Munchen
  2012.
  2012-2017 - Forskarutbildning, Karolinska Institutet, Stockholm
  2008-2014 - Läkarutbildning, / /Karolinska Institutet, Stockholm.

Forskningsbeskrivning

 • *Sambandet mellan diabetes mellitus och hjärtsvikt*
  Isabelle Johanssons doktorandprojekt bär titlen /Diabetes mellitus och
  hjärtsvikt – studier av riskfaktorer, prognostiska indikatorer och
  behandling/. Stora delar av doktorandprojektet baseras på data från det
  nationella hjärtsviktsregistret RiksSvikt där sambandet mellan dessa två
  tillstånd studeras. Specifika frågeställningar rör hur prevalens,
  sjukdomsbild, etiologi och långtidsprognos ter sig hos patienter med typ 2
  diabetes och hjärtsvikt jämfört med hjärtsviktspatienter utan diabetes.
  Skiljer sig män och kvinnor från varandra i dessa hänseenden? Erbjuds
  diabetespatienter med hjärtsvikt en god, evidensbaserad utredning och
  behandling? Existerar det en diabetesrelaterad kardiomyopati och hur ter sig
  i så fall denna?
  Genom att förbättra kunskapsläget kring faktorer som påverkar
  utvecklandet och långtidsprognosen av hjärtsvikt vid samtidig
  diabetes hoppas vi kunna bidra till att tidigt identifiera riskindivider
  och optimera omhändertagandet av denna svårt sjuka patientgrupp.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2017
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI