Viveca Gyberg

Viveca Gyberg

Anknuten till Forskning
E-postadress: viveca.gyberg@ki.se
Besöksadress: Norrbacka S1:02, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Kardio Pernow J, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Viveca Gyberg tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 2009, vilket
  inkluderade utbytesstudier vi Mount Sinai School of Medicine i New York, USA.
  Direkt efter examen påbörjade hon sin AT-tjänstgöring vid Karolinska
  Universitetssjukhuset i Solna varefter hon 2011 började sin 5 år långa
  specialisering (ST-tjänstgöring) för att bli allmänläkare. Hon fick
  snart en plats som forskar-ST-läkare vilket betyder att 2 års finansierad
  forskning läggs till ST-tjänstgöringen, detta gjorde att hon 2014
  försvarade sin doktorsavhandling om prevention av hjärtkärlsjukdom och
  diabetes med professor Lars Rydén som handledare.
  Utöver sin medicinska utbildning har hon ett års studier (2005-2006) inom
  management och internationella relationer vid University of St. Andrews i
  Skottland samt sex månaders studier inom demokrati och mänskliga
  rättigheter vid Teologiska Högskolan i Stockholm.
  Under 2015 förekom hon regelbundet som TV-doktor i TV4s program Vardagspuls.
  Viveca Gyberg är även en uppskattad lärare, rådgivare och föreläsare.

Forskningsbeskrivning

 • Viveca Gyberg brinner för folkhälsa samt prevention både på individ- och
  samhällsnivå.
  Efter att hon försvarade sin avhandling kring förebyggande av
  hjärtkärlsjukdom och diabetes har hon som postdok fortsatt att forska kring
  preventiva strategier mot hjärtkärlsjukdom och diabetes i olika
  riskgrupper och den generella befolkningen. Hennes forskningsområde
  inkluderar policy, livsstil, läkemedel, riskmarkörer, diagnostik och
  intervention.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2014
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI