Reproduktiv hälsa

Vår forskning utvecklar kunskapsområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (mänsklig reproduktion och livets början).

Detta sker dels genom att bedriva forskning och forskarutbildning inom ämnet, och dels genom att utbilda blivande barnmorskor på hög internationell kvalitetsnivå vid barnmorskeprogrammet.

Den forskning som bedrivs är till största delen kopplad till barnmorskans kliniska verksamhet. Forskningens vetenskapsteoretiska förankring hämtas därför framförallt från vård och folkhälsovetenskap, men också till viss del från samhälls- och beteendevetenskap samt medicinsk vetenskap

Avdelningschef

Profile image

Kristina Gemzell Danielsson

Professor/Överläkare

Enhetschef utbildningsenheten reproduktiv hälsa

Profile image

Sofia Alsing

Universitetsadjunkt
+46852482403

Forskargruppledare

Profile image

Wibke Jonas

Lektor
+46852482871
Forskningsområden
Forskningsområde Forskargruppledare
Sexual Reproductive Health and Rights Research Marie Klingberg Allvin
Izabela Lewalski
2023-08-15