Skip to main content

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionens forskning omfattar både kliniska och grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Vår forskning äger rum på tio avdelningar inom institutionen, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bl.a. på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Aktuell forskning och aktiviteter

Hudkontakt viktigt

Tillsammans med kollegor vid Makerere University och University of Gulu har forskare vid enheten för reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet utvecklat en rutin för att öka andelen mammor och nyfödda i Uganda som har hud-mot-hud-kontakt.

KBH kalender

Forskning vid KBH

IR
Ida Rutström
2019-07-16