Skip to main content

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Vår övergripande vision är att erbjuda en innovativ och inspirerande miljö för translationell forskning av världsklass och högklassig utbildning som gör skillnad för kvinnors och barns hälsa.

Sommarinformation

Sommarinformation

Under semestertider ber vi alla att använda brevlådorna hr@kbh.ki.se och ekonomi@kbh.ki.se för att snabbast få svar. 

Under vecka 31 och 32 (27 juli - 7 aug) kontaktas vice prefekt Klas Blomgren i prefektärenden.

Glad sommar!

 

Nyheter på temat covid-19

Nyheter

KBH Föreläsningar

PIM

Pediatric Immunology/

Infection/Inflammation 

 

 

Utlysningar

Disputationer och Halvtider vid KBH