Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Vår övergripande vision är att erbjuda en innovativ och inspirerande miljö för translationell forskning av världsklass och högklassig utbildning som gör skillnad för kvinnors och barns hälsa.

Nyheter på temat covid-19

Disputationer och Halvtider vid KBH

Disputationer vid KBH

Halvtider vid KBH

Nyheter

Kristina Gemzell Danielsson tilldelas 4 800 000 i FORTES öppna utlysning

Kristina Gemzell Danielsson tilldelas 4 800 000 i FORTES öppna utlysning

Medicinsk abort via telemedicin jämfört med rutinbehandling - en randomiserad studie

Utlysningar