Amanda Cleeve

Amanda Cleeve

Biträdande Lektor
E-postadress: amanda.cleeve@ki.se
Besöksadress: BioMedicum A4, Solnavägen 9, 17165 Solna
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 NOGRH Gemzell Danielsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är biträdande lektor i Global Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter, och barnmorska vid Karolinska Universitetssjukhuset där jag arbetar med abortvård. Jag har en master i Global Hälsa och min doktorsavhandling fokuserade på tillgång till och kvalitet på vård efter abort i Uganda, med fokus på unga kvinnor och ämnen som ”task sharing”, barnmorskans profession, reproduktiv autonomi och respektfull vård https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46753.

  Som postdoktor fortsatte jag att fokusera på dessa ämnen i olika miljöer, och började arbeta mer kring ”self-managed abortion” och telemedicin. Som biträdande lektor kopplar min forskning samman flera forskningsfält, inklusive obstetrik och gynekologi, barnmorska, folkhälsa, epidemiologi och samhällsvetenskap. Mitt arbete är centrerat kring frågor som är mest relevanta för hälso- och sjukvårdssystem och mänskliga rättigheter – särskilt kvinnors och flickors rätt att bestämma över sina egna kroppar. I mitt arbete strävar jag efter att bygga upp hälso- och sjukvårdssystem som bättre kan möta kvinnors och flickors mångfacetterade behov av sexuell och reproduktiv hälsa och upprätthålla deras rättigheter. Jag arbetar över hela spektrumet av låg- till höginkomstländer, alltid med målet att förbättra tillgången till och kvaliteten på vården och minska ojämlikheter i sexuell och reproductiv hälsa.

   

 • Nuvarande arbete innefattar:

  • MPAC-spiralprojektet i Uganda syftar till att förbättra tillgången till spiraler efter abort (co-investigator och huvudhandledare för doktorand). 
  • EmpoderAR-projektet i Argentina: Ett projekt där vi studerar 
  • abort med hjälp av webbaserad Respondent Driven Sampling kombination med kvalitativ forskning. Detta är ett internationellt samarbete som vi bedriver tillsammans med CEDES och CREP i Argentina, Världshälsoorganisationen i Genève och RIVM i Nederländerna. (PI)
  • Telemedicin Sverige. RCT och kvalitativt arbete med medicinsk abort via telemedicin (co-investigator och huvudhandledare för doktorand). 
  • QUALI-DEC-projektet (https://www.qualidec.com/en/home-en/), ett EU-finansierat implementeringsvetenskapligt projekt i fyra låg- och medelinkomstländer (co-investigator och processutvärderingsledare)  
  • How-Far-is-Too-Far project: Project som leds av CART Canada, och fokuserar på medicinsk abort i Kanada, Australien, Skottland och Sverige (co-investigator) 
  • SISTERs Samskapandeprojekt i Malawi och Benin. (co-investigator)  
  •  

   

 • I framtiden vill jag utvidga mitt arbete med medicinsk abort utan test och om skärningspunkten mellan våld i nära relationer och abort. Jag arbetar nära avdelningen för Sexual and Reproductive Health and Research vid Världshälsoorganisationen i Geneve. Jag blev nyligen invald som Associate Editor för BMC Reproductive Health https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/

  Utbildning
  PhD, MSc, RNM

Forskningsbeskrivning

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8115-5503

Undervisning

 • Jag undervisar på barnmorskeprogram på Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Jag här kursledare för kursen Maternal and Child Health inom master programmet i Global Hälsa på Institutionen för Global Folkhälsa, på KI. Jag handleder master studenters uppsatser och handleder doktorander (huvudhandledare och bihandledare). Från Augusti 2024 sitter jag med som representant i Forskarutbildningsnämnden vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Barnmorska, Gynekologi - Abortvård, Karolinska University Hospital, 2023-
 • Biträdande Lektor, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-2029
 • Biträdande Lektor, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2019
 • Barnmorskeexamen, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI