Amanda Cleeve

Amanda Cleeve

Biträdande Lektor
E-postadress: amanda.cleeve@ki.se
Besöksadress: BioMedicum A4, Solnavägen 9, 17165 Solna
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 NOGRH Gemzell Danielsson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är biträdande lektor i Global Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter, och barnmorska vid Karolinska Universitetssjukhuset där jag arbetar med abortvård. Jag har en master i Global Hälsa och min doktorsavhandling fokuserade på tillgång till och kvalitet på vård efter abort i Uganda, med fokus på unga kvinnor och ämnen som ”task sharing”, barnmorskans profession, reproduktiv autonomi och respektfull vård https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46753.

  Som postdoktor fortsatte jag att fokusera på dessa ämnen i olika miljöer, inklusive Uganda där vi har en pågående randomiserad studie, och började arbeta mer kring ”self-managed abortion” och telemedicin. Min nuvarande forskning ligger inom området Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter med fokus på att förbättra tillgången till och kvaliteten på abort och preventivmedel. Bland annat är jag projektledare för ett forskningsprojekt i Argentina med fokus på ”self-managed abortion” och reproduktiv autonomi, som vi genomför tillsammans med CEDES och CREP i Argentina, WHO, Genève och RIVM i Nederländerna. Dessutom har jag ett särskilt intresse för implementeringsforskning och har studerat implementeringsprocesser relaterade till telemedicin för medicinsk abort i Colombia och Sydafrika. Jag leder för närvarande processutvärderingen för projektet QUALI-DEC (https://www.qualidec.com/en/home-en/) vid institutionen för Global Folkhälsa. Jag använder både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik och har arbetat med ett flertal systematiska översikter som konsult för WHO, och genom min anställning vid KI.

  Utbildning
  PhD, RNM, MSc

Forskningsbeskrivning

 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8115-5503

Undervisning

 • Jag undervisar på barnmorskeprogram på Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa. Jag här kursledare för kursen Maternal and Child Health inom master programmet i Global Hälsa på Institutionen för Global Folkhälsa, på KI. Jag handleder master studenters uppsatser och doktorander.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Barnmorska, Gynekologi - Abortvård, Karolinska University Hospital, 2023-
 • Biträdande Lektor, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-2029
 • Biträdande Lektor, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2019
 • Barnmorskeexamen, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI