Nuvarande finansiering

Maja Jagodics forskargrupp erhåller forskningsanslag från följande institutioner

 

Horizon2020 EU/IMI2 "EUbOPEN" grant

Knut and Alice Wallenberg Foundation

European Research Council consolidator (ERC-CoG) grant

Vetenskapsrådet

EU/Horizon2020 (co-coordinator)

Karolinska Institutet Senior Research Fellow Grant

Karolinska Institutets KID-medel

Regionalt ALF-avtal mellan KI och SLL

AstraZeneca/SciLifeLab Joint Research Collaboration (co-applicant)

Hjärnfonden

The NEURO fund

MJ
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2023-03-09