Skip to main content

Nyheter Kolorektal kirurgi

Caroline Nordenvall ny forskargruppsledare fr o m 1 februari 2019

Caroline Nordenvall

Forskargruppsledare
Kolorektal kirurgi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1

Anna Martling dekan för KI Campus Nord

Anna Martling har blivit utsedd till dekan för Campus Nord i Karolinska Institutets nya ledningsorganisation. Dekanuppdraget är på fyra år och gäller från och med den 1 januari 2019. Läs mer i nyhetsartikel på ki.se

Svenska Kolorektaldagarna 2018

Mötet äger rum den 12-13 april på nybyggda Elite Hotel Carolina Tower som ligger i direkt anslutning till nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Torsdagens program handlar uteslutande om koloncancer. Programmet är utformat i samarbete med ESCP och internationella toppföreläsare kommer att belysa ”vanlig” koloncancer ur alla aspekter. På fredagen fördjupar vi oss i ovanliga och sällsynta kolorektalkirurgiska problem och diagnoser. 

Program och mer information finns på konferensens webbplats

Ny metod minskar biverkningar efter kirurgi för ändtarmscancer

En ny studie, ledd av Anna Martling, visar att korttidsstrålning i kombination med fördröjd kirurgi minskar biverkningar utan att försämra behandlingen vid ändtarmscancer. Resultaten presenteras i vetenskapstidskriften The Lancet Oncology 2017-02-09; Optimal fractionation of preoperative radiotherapy and timing to surgery for rectal cancer (Stockholm III): a multicentre, randomised, non-blinded, phase 3, non-inferiority trial.

Läs pressrelease från KI om studien

Forskningsseminarier

Forskningsseminarier inom området kolorektal cancer hålls på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

KI Cancer Network

KI Cancer Network for Colorectal cancer research is a new network within the KI Cancer program at KI with the aim to bring together basic and clinical researchers to build up a creative environment with new ideas and collaborations in the field of colorectal cancer research. Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer form in Sweden with 6000 new cases per year and it is one of the leading causes of cancer related deaths.

KI is already today nationally leading in CRC research and there are many ongoing collaborations of high quality. Still there is a great need to formalize this cooperation and strengthen the network further by forming a diagnosis based network that can take greater responsibility for driving the development, research and training in the field. The formation of a research network for CRC within KI would provide the possibility for linking experimental research with clinical multidisciplinary research. We have a unique opportunity to perform large randomized studies, running comprehensive clinical trials as well as large scale translational studies from bench to bed and back. The initiative of creating a network for researchers with a special interest in CRC within KI has a strong support and is financial supported by KI Cancer.

Detailed seminar program, updated May 18. To register for the seminar, please send an e-mail to christina.edberg@ki.se

Forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Anna Martling får 24,6 miljoner kr för forskningsprojektet "ALASCCA- En randomiserad placebo-kontrollerad multicenter studie avseende värdet av behandling med acetylsalicylsyra (ASA) till patienter med kolorektal cancer och mutationer i PIK3 signalvägen". Vetenskapsrådets fördelning av medel till klinisk behandlingsforskning ska stödja projekt inom hälso- och sjukvården där man förväntar sig en klinisk tillämpning inom relativt kort tidsperiod.

Anna Martling

Professor
Styrelsen för forskning (FS)
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1