Lemmens grupp

Receptet för liv är kodat i DNA, en komplex kedjeliknande molekyl byggd av fyra olika typer av nukleotider: A, T, C eller G. Den korrekta ordningen på de tre miljarder A, T, C och G i det mänskliga genomet är kritiskt, eftersom ett enda misstag kan vara dödligt eller orsaka allvarliga sjukdomar som cancer. Vi är intresserade av hur mänskliga celler underhåller, kopierar och överför DNA till nästa generation.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Nilsson, Ann-Sofie