Forskargrupp Elisabet Svenungsson

Forskningsgruppen bedriver klinisk forskning främst om systemisk lupus erythematosus (SLE), antifosfolipidsyndrom (APS) och ANCA-associerad vaskulit (AAV). Gruppen består av cirka 20 personer där kliniska forskare, postdoktorer, doktorander, studenter och forskningssjuksköterskor ingår.

SLE/APS/Vaskulit gruppen

Forskningsfokus är huvudsakligen kliniska studier, som ofta görs som translationella projekt i samarbete med molekylära immunologer, genetiker, epidemiologer, men vi studerar också patienters uppfattning om symtom och utbildningsbehov.

SLE och APS

Sedan mitten av 90-talet har forskargruppen karakteriserat och samlat in prover från stora kohorter av mycket väl karakteriserade patienter och matchade kontroller som vi följer longitudinellt med noggranna tvärsnittsstudier ca. vart tionde år.

SLE

 • Vi har identifierat fyra undergrupper av SLE och studerar nu hur dessa grupper skiljer sig åt avseende symtom, typ av inflammation och underliggande ärftlighet.
 • Studier av njurinflammation vid SLE-(lupus nefrit). Vi fokuserar på identifiering av användbara biomarkörer, histopatologiska studier och analys av immuncellsförändringar efter immunsuppressiv och biologisk terapi på SLE med njurengagemang.
 • Magnetkameraundersökningar av hjärtat för att undersöka funktionen hos de små blodkärlen in hjärtmuskeln (mikrovaskulär funktion) hos SLE-patienter med och utan bröstsymtom.
 • Autoantikroppsspecificiteter i cirkulerande immunkomplex, samarbete med prof Johan Rönnelid.
 • MS proteomik studier för att ytterligare karakterisera de fyra SLE-undergrupperna.
 • Molekylära processer i organ/vävnad engagerade vid SLE, främst hud och njurar.

APS

Sedan 2009 har vi samlat blodprover från patienter med APS. Vi undersöker riskfaktorer för att återinsjukna i trombos eller graviditetskomplikationer. Vi studerar också hur koagulationssystemet och komplementsystemet aktiveras och fungerar vid APS.

AAV

Sedan 2008 har vi karakteriserat och samlat in prover från stora kohorter (n=350) av väl karakteriserade patienter från reumatologi och nefrologi. Longitudinell uppföljning har utförts av patienter med aktiv sjukdom i upp till 10 år (n=100). Vi utför kliniska studier, experimentella studier och deltar i nationella och internationella studier om AAV-genetik. Dessutom studerar vi patienternas uppfattning om kunskapsbehov och stöd med hjälp av enkäter och intervjuer.

Gruppmedlemmar

övre raden från vänster , Susanne Pettersson, Aleksandra Antovic, Vilija Oke, vänster nedra raden Agneta Zickert, Elisabet Svenungsson; Iva Gunnarsson.
övre raden från vänster , Susanne Pettersson, Aleksandra Antovic, Vilija Oke, vänster nedra raden Agneta Zickert, Elisabet Svenungsson; Iva Gunnarsson. Foto: Private
Profile image

Elisabet Svenungsson

Adjungerad professor/ Forskargruppsledare

blivande doktorander:

 • Enrico Fuzzi

Samverkan

Vi samverkar i det svenska SLE nätverket, SLEuro och Systemic Lupus Erythematosus International Collaborating Clinics (SLICC) gruppen, Christian Lood University of Washington, Seattle USA, David Pisetsky, Duke University USA, Timothy Niewolds, University of Special Surgery USA.

Forskningsstöd

 • Vetenskapsrådet
 • Hjärt-Lungfonden
 • Svenska Läkaresällskapet och Ingegerd Johanssons donation
 • ALF-medel från Region Stockholm
 • Konung Gustaf V 80-årsfond
 • Reumatikerförbundet
 • Karolinska Institutet

Utvalda publikationer

Risks and treatment related aspects of COVID-19 infection in patients with ANCA-associated vasculitis.
Antovic A, Bruchfeld A, Ekland J, Lövström B, Hugelius A, Börjesson O, Knight A, Gunnarsson I
Scand J Rheumatol 2022 Sep;():1-6

Microparticles Expressing Myeloperoxidase and Complement C3a and C5a as Markers of Renal Involvement in Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-associated Vasculitis.
Antovic A, Mobarrez F, Manojlovic M, Soutari N, De Porta Baggemar V, Nordin A, Bruchfeld A, Vojinovic J, Gunnarsson I
J Rheumatol 2020 May;47(5):714-721

Exploring the educational needs of patients with systemic vasculitis using the educational needs assessment tool.
Brolin S, Welin E, Lövström B, Bruchfeld A, Gunnarsson I, Pettersson S
Rheumatol Adv Pract 2022 ;6(2):rkac062

Four Systemic Lupus Erythematosus Subgroups, Defined by Autoantibodies Status, Differ Regarding HLA-DRB1 Genotype Associations and Immunological and Clinical Manifestations.
Diaz-Gallo LM, Oke V, Lundström E, Elvin K, Ling Wu Y, Eketjäll S, Zickert A, Gustafsson JT, Jönsen A, Leonard D, Birmingham DJ, Nordmark G, Bengtsson AA, Rönnblom L, Gunnarsson I, Yu CY, Padyukov L, Svenungsson E
ACR Open Rheumatol 2022 Jan;4(1):27-39

Associations with thrombosis are stronger for antiphosphatidylserine/prothrombin antibodies than for the Sydney criteria antiphospholipid antibody tests in SLE.
Elbagir S, Grosso G, Mohammed NA, Elshafie AI, Elagib EM, Zickert A, Manivel VA, Pertsinidou E, Nur MAM, Gunnarsson I, Rönnelid J, Svenungsson E
Lupus 2021 Jul;30(8):1289-1299

First exposure to rituximab is associated to high rate of anti-drug antibodies in systemic lupus erythematosus but not in ANCA-associated vasculitis.
Faustini F, Dunn N, Kharlamova N, Ryner M, Bruchfeld A, Malmström V, Fogdell-Hahn A, Gunnarsson I
Arthritis Res Ther 2021 Aug;23(1):211

Rituximab in Systemic Lupus Erythematosus: Transient Effects on Autoimmunity Associated Lymphocyte Phenotypes and Implications for Immunogenicity.
Faustini F, Sippl N, Stålesen R, Chemin K, Dunn N, Fogdell-Hahn A, Gunnarsson I, Malmström V
Front Immunol 2022 ;13():826152

Interleukin (IL) 16: a candidate urinary biomarker for proliferative lupus nephritis.
Häyry A, Faustini F, Zickert A, Larsson A, Niewold TB, Svenungsson E, Oke V, Gunnarsson I
Lupus Sci Med 2022 Sep;9(1):

Pentraxin-3 - a potential biomarker in ANCA-associated vasculitis.
Jonasdottir AD, Antovic A, Qureshi AR, Nordin A, Malmström V, Gunnarsson I, Bruchfeld A
Scand J Rheumatol 2022 Apr;():1-9

Genetically distinct subsets within ANCA-associated vasculitis.
Lyons PA, Rayner TF, Trivedi S, Holle JU, Watts RA, Jayne DR, Baslund B, Brenchley P, Bruchfeld A, Chaudhry AN, Cohen Tervaert JW, Deloukas P, Feighery C, Gross WL, Guillevin L, Gunnarsson I, Harper L, Hrušková Z, Little MA, Martorana D, Neumann T, Ohlsson S, Padmanabhan S, Pusey CD, Salama AD, Sanders JS, Savage CO, Segelmark M, Stegeman CA, Tesař V, Vaglio A, Wieczorek S, Wilde B, Zwerina J, Rees AJ, Clayton DG, Smith KG
N Engl J Med 2012 Jul;367(3):214-23

The antiphospholipid syndrome - often overlooked cause of vascular occlusions?
Svenungsson E, Antovic A
J Intern Med 2020 Apr;287(4):349-372

High levels of circulating interferons type I, type II and type III associate with distinct clinical features of active systemic lupus erythematosus.
Oke V, Gunnarsson I, Dorschner J, Eketjäll S, Zickert A, Niewold TB, Svenungsson E
Arthritis Res Ther 2019 Apr;21(1):107

Antiphospholipid Antibodies in Patients With Myocardial Infarction.
Grosso G, Sippl N, Kjellström B, Amara K, de Faire U, Elvin K, Lindahl B, Näsman P, Rydén L, Norhammar A, Svenungsson E
Ann Intern Med 2019 Feb;170(4):277-280

Role of early repeated renal biopsies in lupus nephritis.
Zickert A, Sundelin B, Svenungsson E, Gunnarsson I
Lupus Sci Med 2014 ;1(1):e000018

 

 

 

 

ES
Innehållsgranskare:
2023-04-17