Susanne Pettersson

Susanne Pettersson

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: D2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Reuma Antovic A, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är sjuksköterska och docent i omvårdnad.
  Min kliniska kompetens är framförallt inom reumatologi, där jag har haft min förankring sedan 1991.

  2004 blev jag involverad i ett kliniskt forskningsprojekt som följer en kohort av patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) vid Karolinska
  Universitetssjukhuset. Detta bidrag till att jag fördjupade mitt forskningsintresse och disputerade 2012, http://hdl.handle.net/10616/41121.

  2013 postdoc vid Uppsala universitet.

  2014-2017 universitetssjuksköterska på reumatologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset. Tjänsten var ett treårigt projekt som underlättade kombinationen av klinik, undervisning och forskning. Under denna period var min KI anknytning professor Christina Opavas forskargrupp. Levnadsvanor, hälsa och smärta vid muskuloskeletala tillstånd | Karolinska Institutet (ki.se).
  Parallellt med detta var jag involverad i e-hälsoprojekt inom 4D artrit.


  Min nuvarande huvudanställning är som Omvårdnadsansvarig vid Medicinsk enhet GastroHudReuma, Karolinska universitetssjukhuset, med ett deltidsuppdrag som forskningshandläggare vid Svensk Reumatologis kvalitetsregister (SRQ). 

 • Forskargruppstillhörighet är 

 • Aleksandra Antonivics.  Förtroende uppdrag:
  Vårdsakkunnig sjuksköterska, RPO Reumatiska sjukdomar
  2020-2025 sjukdomar https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/sakkunniga/vardsak/

Forskningsbeskrivning

 • Mitt huvudsakliga forskningsfokus är patientperspektiv vid inflammatoriska systemsjukdomar, med särskilt intresse för sjukdomsuppfattningar och
  utbildningsbehov. Jag fokuserar för närvarande på patientgrupperna: systemisk lupus erythematosus (SLE) och antineutrofil cytoplasmatisk antikroppsassocierad vaskulit (AAV), reumatoid artrit (RA), lungfibros och grav njursvikt. Dessutom deltar jag i en kvalitativ studie med patienter som återhämtar sig från aneurysmal subaraknoidalblödning (aSAH) och deras närstående.

  Jag är huvudhandledare till en doktorand, och bi-handledare till fyra.


  Kliniskt utvecklingsprojekt
  Utveckling och elektronisk implementering av Quick Systemic Lupus Activity Questionnaire (Q-SLAQ), ett instrument som fångar symptom och
  sjukdomsaktivitet vid SLE. https://srq.nu/en/welcome/ .

Undervisning

 • 1998 -1999 Handledande sjuksköterska (25 - 50%), Röda Korsets högskola och Karolinska sjukhuset
  2009 - 2011 Universitetsadjunkt (25 - 40%), Karolinska Institutet
  Tillfälliga undervisningsuppdrag (timanställning) bland annat vid Örebro Universitet och Karolinska Institutet
  2023 deltagit i planering och genomförande av kursen Reumatologi ur ett interprofessionellt perspektiv | Karolinska Institutet Utbildning (ki.se) https://utbildning.ki.se/course/2QA342/23-24

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Yrkesförkovrande stipendium
  Föreningen reumasjuksköterskor i Sverige
  20 September 2022
 • Vårdforskningspris
  Reumatikerförbundet
  1 June 2016

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

 • Docent, Omvårdnad, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2012
 • Magisterexamen, Inklusive reumatologisk omvårdnad, Uppsala University, 2006
 • Vårdlärarutbildning, Gymnasielärarexamen i vårdpedagogik med inriktning mot omvårdnad, Göteborgs universitet, 1997
 • Internationell hälso- och sjukvård, Röda Korsets sjuksköterskeskola, 1994
 • Leg. sjuksköterska, Allmän hälso- och sjukvård, Bohusläns vårdskola, 1988

Handledare

 • Jenny Wrackefeldt, Development and implication of a digital application for PROMs in patients with chronic kidney disease, 2023
 • Marie-Louise Karlsson, The impact of lifestyle changes, and treatment adherence in Early Rheumatoid Arthritis, 2023
 • Sara Brolin, Educational needs, quality of life, and health care support in persons with systemic rheumatic disease, 2023
 • Carlson Lisa, Impact of pulmonary fibrosis on daily life, 2021
 • Annika Granath, Patients perspective in vasculitis, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI