MANTRA-studierna: Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för astma och oro

I Mantra-studierna undersöker vi om kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara hjälpsamt för att minska undvikande och oro relaterat till astma. Målet är att utveckla en effektiv internetförmedlad KBT (Internet-KBT) som kan ge många med astma och oro tillgång till god behandling.

Vill du delta i studien om internet-KBT för astma och oro?

Till den här studien vänder vi oss till deltagare över 18 år med astma och som känner oro eller stress över sin astma. Deltagarna kommer att under 8 veckor få behandling över internet av KBT-utbildad legitimerad psykolog. Varje vecka loggar deltagarna in och läser om astma och oro. Deltagarna planerar veckovisa hemuppgifter utifrån det man läst i veckans del, dvs övningar för att stegvis träna på att göra annorlunda vid astma, oro och stress. I den här studien lottas alla till att antingen få starta behandlingen omedelbart, eller till att få behandlingen efter 4 månader. Under tiden besvarar man frågor.

Anmälan

Nu är MANTRA-studien öppen för anmälan (sedan oktober 2022). Klicka på länken för att läsa mer om studien och anmäla dig: https://astma.webcbt.se/registration/14095

Har du frågor om studien?

Då kan du ta kontakt med Jessica Sjövall som är psykolog och kontaktperson i MANTRA-studierna.
E-post: Jessica.Sjovall@ki.se
Telefon: 08-5248 2219 eller 070-223 7516

Hur går det till?

När du har anmält ditt intresse och fyllt i screeningen kommer du att kontaktas av oss per telefon. Vi behöver veta att du har träffat en läkare för din astma (och fått en diagnos) och att du har den information du behöver om studien för att ta ett beslut om att gå vidare. Vi bokar sedan in en tid för en timmes telefonintervju med dig. Skulle vi under telefonsamtal, screening eller bedömningsintervju upptäcka att du inte passar in i studien kommer vi att meddela detta. Om du har behov av annan behandling kommer du att få hjälp med råd om vart du kan söka dig. Deltagande i studien förutsätter att du är beredd att aktivt jobba med delarna på internet samt övningar hemma under 8 veckors tid, och att du är beredd på att du kan bli lottad till att få vänta på behandlingen.

Mer om astma och KBT

Bakgrund

Astma är en obstruktiv inflammatorisk sjukdom i luftvägarna, och utgör en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och vuxna. Oro är ett annat vanligt förekommande problem; i Europa har uppskattningsvis 14% av populationen orosproblematik. Tidigare studier har visat att astma kan förvärras av oro eller stress, och att individer med oro och stress löper en större risk för att utveckla astma. Resultat från nya studier visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan förbättra livskvalitet, astmakontroll och oro jämfört med sedvanlig vård för vuxna med astma. I den här studien kommer vi att pröva om det går att göra behandlingen med KBT ännu bättre och ge den över internet.

Hantering av data och sekretess

Alla frågeformulär som deltagarna i studierna fyller i kommer endast att läsas av personal i forskargruppen, som har full sekretess, och alla journalhandlingar omfattas av tystnadsplikt och sekretesskydd. Vår studie är utformad enligt reglerna för personuppgifter i Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR. Svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Hur får jag information om studiens resultat?

Resultaten från våra studier kommer att sammanställas till artiklar och presenteras i vetenskapliga tidskrifter, samt presenteras på nationella konferenser.

Försäkring och ersättning

Vanlig patientskadeersättning gäller för studiedeltagarna i studierna som innehåller behandling. Behandlingen är kostnadsfri. Den behandlande psykologen lyder under hälso- och sjukvårdslagens tystnadsplikt. Om ni har några funderingar kontakta oss gärna så skall vi försöka besvara era frågor.

Kontakt

Marianne Bonnert

Huvudansvarig behandlare och kontaktperson

Jessica Sjövall

Psykolog och kontaktperson

Catarina Almqvist Malmros

Professor, ansvarig för studiens genomförande

Övriga medverkande forskare

Eva Serlachius

Gästprofessor

Erik Andersson

Assisterande lektor

Sten-Erik Bergström

Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Christer Janson

Professor och överläkare, Uppsala universitet

Publikationer

Exposure-based cognitive behavior therapy for anxiety related to asthma: A feasibility study with multivariate baseline design.
Bonnert M, Andersson E, Serlachius E, Manninen IK, Bergström SE, Almqvist C
Scand J Psychol 2020 Dec;61(6):827-834

Targeting excessive avoidance behavior to reduce anxiety related to asthma: A feasibility study of an exposure-based treatment delivered online.
Bonnert M, Särnholm J, Andersson E, Bergström SE, Lalouni M, Lundholm C, Serlachius E, Almqvist C
Internet Interv 2021 Sep;25():100415

The Fear of Asthma Symptoms Scale and the Asthma Behavior Checklist: preliminary validity of two novel patient reported outcome measures.
Bonnert M, Roelstraete B, Bergstrom SE, Bjureberg J, Andersson E, Almqvist C
J Asthma 2022 Dec;():1-8

Till dig som är kliniker

Här finns informationsmaterial som du kan skriva ut och lämna till dina patienter. 

Informationsbroschyr "Astma och oro"

MB
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2023-06-21