Skip to main content

MANTRA-studierna: Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för astma och oro

I Mantra-studierna undersöker vi om kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara hjälpsamt för att minska undvikande och oro relaterat till astma. Målet är att utveckla en effektiv internetförmedlad KBT (Internet-KBT) som kan ge många med astma och oro tillgång till god behandling.

Just nu söker vi deltagare till en studie där vi undersöker hur astma och oro är relaterat till varandra. Deltagarna får svara på frågor över nätet vid två tillfällen. Det tar ca 10-15 minuter/gång. För besväret får alla deltagare ett Superpresentkort om 100 kronor. Klicka på länken för att läsa mer om studien och för att anmäla dig: https://astma.webcbt.se/registration/12403

Har du redan nu frågor om studien?

Då kan du ta kontakt med Med. Dr. Marianne Bonnert som är psykolog och behandlingsansvarig i MANTRA-studierna.
E-post: marianne.bonnert@ki.se
Telefon: 073-748 2864

Mer om astma och KBT

Bakgrund

Astma är en obstruktiv inflammatorisk sjukdom i luftvägarna, och utgör en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och vuxna. Oro är ett annat vanligt förekommande problem, i Europa har uppskattningsvis 14-30 % av populationen orosproblematik. Tidigare studier har visat att astma kan förvärras av oro eller stress, och att individer med oro och stress löper en större risk för att utveckla astma. Resultat från nya studier visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan förbättra livskvalitet, astmakontroll och oro jämfört med sedvanlig vård för vuxna med astma. I det här projektet prövar vi om det går att göra behandlingen med KBT ännu bättre, och om den kan ges över internet så att fler kan få hjälp.

Kontakt

Marianne Bonnert

Huvudansvarig behandlare och kontaktperson

Catarina Almqvist Malmros

Professor, ansvarig för studiens genomförande

Övriga medverkande forskare