MANTRA-studierna: Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för astma och oro

I Mantra-studierna undersöker vi om kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara hjälpsamt för att minska undvikande och oro relaterat till astma. Målet är att utveckla en effektiv internetförmedlad KBT (Internet-KBT) som kan ge många med astma och oro tillgång till god behandling. Just nu har vi två studier som man kan anmäla sig till.

Vill du delta i studien om internet-KBT för astma och oro?

Till den här studien vänder vi oss till deltagare med astma och som känner oro eller stress över sin astma. Deltagarna kommer att under 8 veckor få behandling över internet av KBT-utbildad legitimerad psykolog. Varje vecka loggar deltagarna in och läser om astma och oro. Deltagarna planerar veckovisa hemuppgifter utifrån det man läst i veckans del, dvs övningar för att stegvis träna på att göra annorlunda vid astma, oro och stress. I den här studien lottas alla till att antingen få starta behandlingen omedelbart, eller till att få behandlingen efter 4 månader. Under tiden besvarar man frågor.

Anmäl ditt intresse

MANTRA-studien har pausats på grund av pågående pandemi. Studien kommer att återupptas så fort det är möjligt, troligen tidigast i september 2020.

Har du frågor om studien?

Då kan du ta kontakt med Med. Dr. Marianne Bonnert som är psykolog och behandlingsansvarig i MANTRA-studierna.
E-post: marianne.bonnert@ki.se
Telefon: 073-7482864

Hur går det till?

När du har anmält ditt intresse och fyllt i screeningen kommer du att kontaktas av oss per telefon. Vi behöver veta att du har träffat en läkare för din astma (och fått en diagnos) och att du har den information du behöver om studien för att ta ett beslut om att gå vidare. Vi bokar sedan in en tid för en timmes telefonintervju med dig. Skulle vi under telefonsamtal, screening eller bedömningsintervju upptäcka att du inte passar in i studien kommer vi att meddela detta. Om du har behov av annan behandling kommer du att få hjälp med råd om vart du kan söka dig. Deltagande i studien förutsätter att du är beredd att aktivt jobba med delarna på internet samt övningar hemma under 8 veckors tid, och att du är beredd på att du kan bli lottad till att få vänta på behandlingen.

Studie om relationen mellan astma och oro

Just nu är studien pausad och vi planerar att öppna för anmälan igen under hösten 2021. 

Mer om astma och KBT

Bakgrund

Astma är en obstruktiv inflammatorisk sjukdom i luftvägarna, och utgör en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn och vuxna. Oro är ett annat vanligt förekommande problem; i Europa har uppskattningsvis 14% av populationen orosproblematik. Tidigare studier har visat att astma kan förvärras av oro eller stress, och att individer med oro och stress löper en större risk för att utveckla astma. Resultat från nya studier visar att kognitiv beteendeterapi (KBT) kan förbättra livskvalitet, astmakontroll och oro jämfört med sedvanlig vård för vuxna med astma. I den här studien kommer vi att pröva om det går att göra behandlingen med KBT ännu bättre, målet är att så småningom lägga över behandlingen på internet så att fler kan få hjälp.

Hantering av data och sekretess

Alla frågeformulär som deltagarna i studierna fyller i kommer endast att läsas av personal i forskargruppen, som har full sekretess, och alla journalhandlingar omfattas av tystnadsplikt och sekretesskydd. Vår studie är utformad enligt reglerna för personuppgifter i Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR. Svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.

Hur får jag information om studiens resultat?

Resultaten från våra studier kommer att sammanställas till artiklar och presenteras i vetenskapliga tidskrifter, samt presenteras på nationella konferenser.

Försäkring och ersättning

Vanlig patientskadeersättning gäller för studiedeltagarna i studierna som innehåller behandling. Behandlingen är kostnadsfri. Den behandlande psykologen lyder under hälso- och sjukvårdslagens tystnadsplikt. Om ni har några funderingar kontakta oss gärna så skall vi försöka besvara era frågor.

Kontakt

Marianne Bonnert

Huvudansvarig behandlare och kontaktperson

Catarina Almqvist Malmros

Professor, ansvarig för studiens genomförande

Övriga medverkande forskare

Eva Serlachius

Professor, adjungerad