Drawing of the Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver vi forskning och utbildning inom epidemiologi och biostatistik. Vi ansvarar för KI:s biobank och Svenska Tvillingregistret. Vi ger kurser på grund- och doktorandutbildningsnivå i epidemiologi och biostatistik och ansvarar för utbildning inom psykologi- och läkarprogrammet. Vår forskning syftar till att öka kunskapen om sjukdomars orsaker och förgrenar sig mot kliniska och genetiska studier såväl som biostatistisk metodologi.

Foto: Jonas F. Ludvigsson

Core Facilities och forskningsområden

Utbildning

Nyheter

Kalender

Lediga jobb vid MEB