Catarina Almqvist Malmros

Catarina Almqvist Malmros

Professor/Överläkare | Docent
Telefon: +46852482220
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Almqvist, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Nuvarande anställning
  - Professor i klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet
  - Överläkare i barnmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus

  Nuvarande förtroendeuppdrag
  - Ordförande Svenska Tvillingregistrets nationella styrgrupp
  - Ordförande Strategiska forskningsområdet i epidemiologi och biostatistik (SFOepi) vid Karolinska Institutet
  - FoUU-ansvarig för Högspecialiserad barnmedicin, Tema Barn- och Kvinnosjukvård, Karolinska universitetssjukhuset
  - Vice ordförande Karolinska Institutets nomineringsförsamling
  - Ledamot Forskningsrådet KI/Region Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar om faktorer i arv och miljö som utgör orsaker till och konsekvenser av astma och andra vanliga barnsjukdomar, liksom samsjuklighet mellan olika sjukdomsgrupper. Våra studier utgår ofta från nationella register i kombination med kliniska, genetiska och molekylära data och vi har särskild expertis inom familjedesign, tvilling- och syskonstudier. Vi har även pågående projekt för att behandla orosrelaterad astma med kognitiv beteendeterapi och har stora nationella och internationella samarbeten.

  Huvudhandledare för 7 doktorander som har disputerat.
  Bihandledare för 9 doktorander som har disputerat.
  Handledare för 14 post-docs.

Undervisning

 • Huvudhandledare (14) och bihandledare (23) för exjobb- och masterstudenter på läkarprogrammet och masterprogrammen i biomedicin och folkhälsovetenskap 2010-2023. Formell mentor för flera doktorander som försvarade sina avhandlingar 2019-2023.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2013-

Examina och utbildning

 • Specialist i barn- och ungdomsallergologi, Socialstyrelsen, 2020
 • Docent, Pediatrik, Karolinska Institutet, 2010
 • Specialist i barn- och ungdomsmedicin, Socialstyrelsen, 2008
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2002
 • Legitimerad läkare, Socialstyrelsen, 1995
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1993

Uppdrag

 • Ordförande, Strategiska forskningsområdet epidemiologi och biostatistik (SFOepi), Karolinska Institute, 2024-
 • Vice ordförande, Nomineringsförsamlingen, Karolinska Institute, 2024-
 • Ordförande, Styrgruppen Svenska tvillingregistrets, Karolinska Institute, 2023-
 • Deputy chair, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, 2019-2021
 • Vice ordförande (2022) och ledamot, Kommittén för forskning, Karolinska Institute, 2019-2022
 • Ordförande, FoUUi-gruppen ME/OO2 ‘Högspecialiserad barnsjukvård, Tema Barn’ Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska University Hospital, 2017-

Handledare

 • Örtqvist Anne, Early life origins of asthma - Genetic and environmental factors in twin and kin, 2015
 • Vilhelmina Ullemar, Transmitted and acquired determinants for childhood asthma - from genes to teens, 2016
 • Tong Gong, Epidemiological studies of asthma and neurodevelopmental disorders in children, 2016
 • Rejnö Gustaf, Asthma, anxiety and depression in pregnancy - the impact on pregnancy, delivery and perinatal outcomes, 2018
 • Cecilia Lundholm, Causes and consequences of stress and tobacco exposure in utero on birth size, asthma and academic achievement, 2021
 • Awad Smew, Epidemiological aspects of Type 1 diabetes - early life origins, childhood comorbidities, and adult outcomes, 2023
 • Emma Caffrey Osvald, Appeasing the wheezing: the determinants and outcomes of respiratory disease in childhood, 2024

Uppdrag i kommitté

 • Medlem, Forskningsrådet KI/Region Stockholm, 2023-
 • Medlem, Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, 2017-2019

Gästforskning och resestipendier

 • Childhood Asthma Prevention Study (CAPS), Woolcock Institute of Medical Research, Postdoctoral Research Fellow 2004-2007, 2004-2007

Redaktör för vetenskaplig tidskrift

 • Clinical and Experimental Allergy, Biträdande redaktör, 2017-2020

Expert

 • Evaluator of research applications in national competition, Finnish Research Council, Academy of Finland, 2023
 • Evaluator of research applications in international competition, Expert evaluator of scientific applications, European Commission, 2019
 • Evaluator of major research grant applications in local competition, Forskningsanslag och anställningar, Karolinska Institute, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI