Samuel Arthur Rhedin

Samuel Arthur Rhedin

Postdoktorala Studier
E-postadress: samuel.rhedin@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Almqvist, 171 77 Stockholm

Om mig

 • NUVARANDE TJÄNST
  • Postdoc, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet
  • ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin, Sachsska barnsjukhuset

  ÖVRIGA UPPDRAG
  • Adjunct editor, Acta Paediatrica
  • Styrelseledamot Svensk Barninfektionsförening
  • Förtroendevald - Committee for Scientific Affairs and Awards, ESPID
  • Lokal STRAMA-representant Södersjukhuset, Stockholm

  DOKTORANDER
  • Annika Eklundh (bihandledare), registrerad 2019
  • Martina Wahlund (bihandledare) disputation 2020

  FINANSIÄRER
  • Karolinska Institutet, KID-medel
  • Region Stockholm - klinisk postdoktor
  • Åke Wibergs stiftelse
  • Frimurarna barnahuset, Stockholm
  • Stiftelsen Samariten
  • Sällskapet barnavård

  UTMÄRKELSER
  • 2022 - Nominerad Young Investigator Award, European Academy of Paediatrics
  • 2020 - Handledarutmärkelse, examensarbetet läkarprogrammet, Karolinska Institutet
  • 2018 - Hedersomnämnande - Rolf Zetterströms pris för bästa pediatriska avhandling
  • 2017 - Barnläkarföreningens pris för mest citerade pediatriska artikel
  • 2016 - Barnläkarföreningens pris för mest citerade pediatriska artikel
  • 2012 - Stipendiat Carl Tullus minnesfond
  • 2014 - Läkarexamen, Karolinska Institutet
  • 2017 - Disputation, Institutionen för Medicin, Solna, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Min avhandling behandlade svåra virala luftvägsinfektioner hos barn. Min nuvarande forskning fokuserar på barninfektioner med ett särskilt intresse för luftvägsinfektioner och jag är involverad i både kliniska studier samt nationella registerstudier:

  • Appeasing the wheezing [2] - nationell registerstudie där mitt fokus är att studera riskfaktorer och konskevenser av svåra luftvägsinfektioner samt astma.
  • Trial of Respiratory infections for ENhanced Diagnostics (TREND) - klinisk studie på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset med målet att förbättra handläggning och diagnostik av lunginflammation hos barn.

  Jag är också delaktig i följande internationella samarbetsprojekt:
  • EPISODES/REPEM network - Europeiskt samarbetsprojekt med syftet att kartlägga sökmönster till barnakutmottagningar i relation till COVID-19
  pandemin.
  • RSV GOLD - Internationellt samarbetsporjekt med målet att identifiera riskfaktorer för mortalitet i RS-virusinfektion.
  • PEGASUS - Europeiskt konsortium med syftet att studera invasiva grupp A streptokockinfektioner hos barn

Undervisning

 • UNDERVISNINGSUPPDRAG VID KAROLINSKA INSITUTET
  • Examinator T6 läkarprogrammet, "Eget arbete i global hälsa"
  • Amanuens internationella läkarstudenter i pediatrik, Sachsska barnsjukhuset
  • Föreläsare studentvald kurs i pediatrik termin 11, läkarprogrammet
  • Mentor professionell utveckling (2016-2021)
  • Huvudhandledare examensarbete läkarprogrammet (Araz Haddadi 2020, Beatrice Kvist 2019)
  • Bihandledare examensarbete läkarprogrammet (totalt 5 studenter 2012-2020)

  UNDERVISNINGSUPPDRAG UTANFÖR KAROLINSKA INSTITUTET
  • Föreläsare luftvägsinfektioner/organisatör, SK-kurs i barninfektion, Malmö (2019 - pågående)
  • Föreläsare "presentation av data" regionalt docentprogram, Region Stockholm (2023 - pågående)
  • Föreläsare/kursorganisatör, Vintermöte svåra bakteriella luftvägsinfektioner hos barn, Stockholm 2023

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Kartläggning av riskgrupper för svår RS-virusinfektion hos barn för riktad prevention med nästa generations immunoprofylax
  KID-medel Karolinska Institutet
  1 January 2024 - 31 December 2027

Anställningar

 • Postdoktorala Studier, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2017
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI