Om mig

 • Diagnostik och behandling av barn med astma och allergi
  Som klinisk aktiv barn och ungdomsallergolog är jag intresserad av att
  förbättra diagnostiken och behandlingen av barn med allergi och astma. I
  min forskningsgrupp försöker vi förstå varför några barn utvecklar
  bestående och svår astma, hur omhändertagandet kan förbättras och
  vilken roll inflammatoriska biomarkörer och molekylär allergidiagnostik kan
  ha i vården av barn med astma.
  Nuvarande position och uppdrag:
  Docent, forskningsgruppsledare
  Sektionschef Barnallergi och Lungmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus
  Klinisk forskare Region Stockholm
  Styrelsesledamot i Barnläkarföreningens sektion för Allergi och
  Lungmedicin
  Huvudansvarig forskare för barnkohorten i Luftvägsregistret: SNAR – The
  Swedish National Airway Register | Breathe Sweden [1]
  Associate editor i Eureopean Respiratory Journal Open Research
  Mottagare av Store forskarepriset från Svensk förening för allergologi
  2021.
  Pris för bästa avhandling inom allergiområdet från Konsul Th C Berghs
  stiftelse, 2013.
  Finansiering
  * Hjärt-Lungfonden
  * Astma- och allergiförbundet
  * KI/SLL FoUU och ALF
  * Stiftelsen Frimurare Barnahuset Stockholm
  * Sällskapet Barnavård
  * Konsul Th C Berghs stiftelse
  * Hesselmans stiftelse
  2001 Läkarexamen
  2003 Legitimerad läkare
  2009 Specialist i Barnmedicin
  2012 Medicine doktor i pediatrik, Karolinska Institutet, Handledare Gunilla
  Hedlin
  2013 Specialist i Nyföddmedicin
  2016 Specialist i Barn och Ungdomsallergologi
  [1] https://breathesweden.com/snar/#The%20SNAR%20asthma%20children%20cohort

Forskningsbeskrivning

 • Upp till hälften av alla småbarn drabbas av akuta astmaliknande
  andningsbesvär i småbarnsåldern, så kallad akut wheeze, och 30-40% av
  dessa har astma i skolåldern. Astma är en inflammatorisk sjukdom som kan
  vara övergående eller kronisk, lindrig eller svår och symtomen utlösas
  ofta av allergi, virusinfektioner eller ansträngning. Den underliggande
  inflammationen och den kliniska presentationen varierar över tid och det är
  svårt att förutse prognos och behandlingseffekt hos barn med astma.
  Vi undersöker nya metoder för att förebygga, prognostisera och beskriva
  sjukligheten vid astma hos barn. I läkemedelsstudien INSTAR studerar vi om
  astma kan förebyggas genom att ge steroider till småbarn med wheeze orsakat
  av infektion med rhinovirus. Nyttan av studiens resultat kan bli att
  förekomsten av astma minskar. I fall-kontroll studien GEWAC gör vi en
  långtidsuppföljning upp till 13 års ålder av barn som drabbats av akut
  wheeze i småbarnsåldern för att identifiera metoder för att prognostisera
  bestående och svår astma. Nyttan blir att vårdinsatser kan riktas till
  barnen som har störst risk för kronisk sjukdom, och vi kan undvika
  ineffektiv eller obehövlig behandling av barn som inte löper risk att
  utveckla astma.
  Med nationella registerdata studerar vi sjuklighet, lungfunktion och
  behandling hos barn med astma i hela Sverige. Resultaten kommer intressera
  patientorganisationer, vårdgivare och myndigheter och nyttan kan bli att
  riktlinjer för planering, vård och uppföljning förbättras.

Undervisning

 • Doktorander
  * Ulrika Käck 2015 - disputerad 2021(Huvudhandledare)
  * Sandra Tedner 2018 - disptuerad 2022 (Bihandledare)
  * Idun Holmdahl 2018 - planerad disputation 2023(Huvudhandledare)
  * Anastasia Filiou 2018- planerad disputation 2024(Bihandledare)
  * Angela Hoyer 2019 (Bihandledare)
  * Hanna Borgström, 2021 (Bihandledare)
  * Stina Selberg, 2021, Umeå universitet (bihandledare)
  * Carina Uhl, 2023, bihandledare.
  * Sofia Luning, 2023 Huvudhandledare
  Handledare för st-projekt för 2 blivande barnläkare
  Gruppledare på Läkarstudenternas kurs Vet U termin 1 och Termin 5
  Seminarieledare Barnallergi Termin 9 2013-2018
  Kursansvarig för sk-kurs i Barnallergi 2019 och Avancerad allergologi hos
  barn och vuxna i 2021, 2022, 2024.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Research Group Leader, Women´s and Children´s Health, Karolinska Development (Sweden), 2017-
 • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2024-2027
 • Anknuten till Forskning, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

 • Docent, pediatrik, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2012

Uppdrag

 • Forskargruppsledare, Barnastmakohorten i Luftvägsregistret, Womans and Childrens Health, Karolinska Institute, 2023-
 • Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2021-2024
 • Forskargruppsledare, Researchgroup, Womans and Childrens Health, Karolinska Institute, 2018-
 • Head of Pediatric Allergy and Pulmonology, Pediatric Allergy and Pulmonology, Astrid Lindgren Children's Hospital, Karolinska University Hospital, 2016-

Priser och utmärkelser

 • SFFAs stora forskarpris, Research Award 2021, Svensk förening för allergologi, 2021
 • Bästa avhandling inom allergiområden, Konsul Th C Berghs Stiftelse, 2013

Handledare

 • Maria Ödling, 2023
 • Sofia Luning, Preventive treatment of asthma and long-term follow-up of preschool children seeking emergency medical care for acute wheeze, 2023
 • Sabina Gerdin, Preventing allergy in children with randomized controlled interventions in early infancy, 2022
 • Hanna Karim, Childhood asthma and food allergy - maternal stress and comorbidities, 2021
 • Stina Selberg, Asthma Control, treatment and Covid 19 among adults with asthma - epidemiological and register-based studies, 2021
 • Angela Hoyer, Genetic and epigenetic risk factors for preschool wheeze to develop to asthma, 2020
 • Anastasia Filiou, From preschool wheeze to childhood asthma
 • the role of genetics and environmental factors, 2018
 • Idun Holmdahl, Factors associated with preschool wheeze developing into school-age asthma, 2018
 • Ulrika Käck, Diagnosis of dog allergy in children, 2017
 • Sandra Tedner, Specific IgE-profiles and allergy prediction

Uppdrag i kommitté

 • Medlem, Etikprövningsmyndigheten, Etikprövningsmyndigheten, 2019-2021
 • Medlem, Swedish Pediatric Society - Section for pediatric allergy and pulmonology, Swedish Pediatric Society, 2019

Utvärdering av avhandlingsarbete

 • Lars Ahlbeck, Opponent, Linköping University, Intralymphatic Immunotherapy: A Novel Route to Ameliorate Allergic Rhinitis Due to Pollen, 2024
 • Frida Strömberg Celind, Examination board member, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet, Childhood asthma, epidemiology, prevalence and risk factors, 2023
 • P Abigail Alvarado-Vasques, Examination board member, Uppsala University, "Mast cell and their progenitors in respiratory diseases: Understanding their connection to lung function and airway inflammation, 2023
 • Åsa Andersson, Defence chairperson, Karolinska Institute, Manipulation of medicines, necessary in everyday practice for individualised doses in paediatric care, 2023
 • Fanny Goth, Opponent, Copenhagen University Hospital, Lung function and respiratory morbidity in a cohort of former preterm and term-born children, 2022
 • Fredrik Sundbom, Opponent, Uppsala University, Asthma and Sleep Disturbances : Associations to Comorbidities and Asthma Control, 2019

Redaktör för vetenskaplig tidskrift

 • European Respiratory Journal Open Research, Biträdande redaktör, 2020

Expert

 • Evaluator of research applications in international competition, Swiss National Science Foundation, 2023-2024
 • Evaluator of major research grant applications in local competition, Bedömning av Regionens Forskar St tjänster, Region Stockholm, 2023-2027
 • Reviewer or advisor for other scientific bodies, Assessment of R&D portfolio among applicants for Residency in Pediatrics, Karolinska University Hospital, 2021
 • Reviewer for international evaluations, Danish Agency for Science and Higher Education, 2019-2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI