Hanna Karim

Hanna Karim

Doktorand
E-postadress: hanna.karim@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, 171 77 Stockholm

Om mig

 • *Nuvarande tjänst*
  * Doktorand, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik,
  Karolinska Institutet
  * ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna
  * 2016 - Läkarexamen, Karolinska Institutet
  * 2018 - Läkarlegitimation, Karolinska Sjukhuset Solna

Forskningsbeskrivning

 • Med mitt doktorandprojekt planerar jag studera hur faktorer under
  graviditeten påverkar barnets risk att utveckla födoämnesallergi och
  astma, hur barnets egen oro är kopplad till födoämnesallergi samt
  utvärdera behandling av astma hos barn. Jag kommer att 1) studera kopplingen
  mellan mammas stress under graviditet och utvecklingen av astma och
  födoämnesallergi hos barnen i två separata studier
 • 2) estimera
  samsjukligheten mellan födoämnesallergi och oro hos barn samt 3) utvärdera
  behandling av astma.
  Jag kommer att genomföra en stor populationsbaserad studie där alla barn
  födda i Sverige 1973-2021 ingår (Appeasing the wheezing | Karolinska
  Institutet (ki.se) [1]). Jag inhämtar uppgifter om mammas graviditet och
  barnets hälsa (diagnos och medicinering) från register hos Socialstyrelsen
  och får sociodemografiska uppgifter från Statistiska Centralbyrån. Från
  Svenska Tvillingregistret får vi information om födoämnesallergier och vi
  länkar till det nationella Luftvägsregistret. Inom ramen för studien
  MAESTRO-CHILD (MAESTRO - Maternal Asthma Events, STRess and Offspring |
  Karolinska Institutet (ki.se) [2]) samlar vi in enkäter, saliv- och
  blodprov.
  Projektet syftar till att fylla kunskapsluckor för orsaker till och
  behandling av födoämnesallergi och astma, som är vanliga kroniska
  sjukdomar hos barn. Stress under graviditet och oro hos familjer med
  födoämnesallergier är vanligt, men det är inte känt om sambanden kan
  förklaras av arv eller miljö, eller hur det påverkar barnens hälsa på
  lång sikt. Studierna kommer att ge förnyade insikter i tidig utveckling,
  förebyggande och behandling av sjukdomarna vilket är till stor nytta för
  hälso- och sjukvårdssystemet och folkhälsan.
  [1] https://ki.se/en/meb/appeasing-the-wheezing
  [2] https://ki.se/meb/maestro-maternal-asthma-events-stress-and-offspring

Undervisning

 • - Klinisk handledare åt läkarstudenter på barnkursen, termin 10

Anställningar

 • Doktorand, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI