Anna Hedman

Anna Hedman

Senior Forskningsspecialist | Adjunkt
E-postadress: anna.hedman@ki.se
Telefon: +46852485285
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB Almqvist, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är kursansvarig för examensarbete i medicin, termin 8, på
  läkarprogrammet här på KI. Studenterna skriver då ett självständigt
  individuellt projekt tillsammans med en handledare under en termin som
  granskas och examineras. Alla institutioner vid KI är involverade med
  handledare inom olika expertiser. Projekten spänner över kliniska,
  basvetenskapliga, epidemiologiska, systematic reviews, meta-analyser samt
  kvalitativa projekt.
  Vid sidan om forskar jag om astma och allergi under graviditet samt hos barn.
  Vi försöker besvara vilka faktorer i arv och miljö som utgör orsaker och
  konsekvenser samt samsjuklighet för astma och allergi. Jag använder mig av
  populationsbaserade register, kliniska kohorter, tvilling-metoder, genetiska
  och molekylära data för att besvara mina forskningsfrågor.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskningsspecialist, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2019-
 • Adjunkt, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2021-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI