Marianne Bonnert

Marianne Bonnert

Adjungerad Adjunkt
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF KCP BUP, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Astma kan vara förknippat med ökad ångest och oro, och risken för ångest är fördubblad hos personer med astma jämfört med andra. Att samtidigt ha ångest och astma kan försämra astman och öka oron eftersom det kan vara svårt att skilja på astma och ångest. I min forskning undersöker jag om psykologisk behandling (KBT) kan fungera för att minska oro vid astma.

  För närvarande pågår en randomiserad kontrollerad studie på internetförmedlad KBT för vuxna med astma och oro: ki.se/meb/mantra

  För att anpassa behandlingen till barn pågår en kvalitativ studie där barn, ungdomar och föräldrar intervjuas om sina erfarenheter av astma och eventuell oro kopplat till barnets astma: https://ki.se/cns/kbt-for-barn-och-unga-med-astma

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Cognitive Behavior Therapy for Anxiety Related to Pediatric Asthma: Development and Evaluation of a Novel Treatment Approach
  Familjen Kamprads Stiftelse
  1 January 2023 - 31 December 2026
 • Internet-KBT för astma-oro: en randomiserad kontrollerad studie
  Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond
  1 January 2022 - 31 December 2024
 • Internet-förmedlad KBT för orosrelaterad astma
  Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond
  1 January 2019 - 31 December 2019

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2023-2024
 • Adjungerad Adjunkt, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2018-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI