Born into Life – en longitudinell studie före och under graviditet samt under de första levnadsåren

Syftet med Born into Life (Gravidstudien och Födelsekohorten) är att undersöka hur förhållanden före graviditet, under fosterlivet och de första levnadsåren påverkar tillväxt och ohälsa senare i livet. Genom att samla in information om arvsanlag, miljöexponeringar och livsstil ges unika möjligheter att belysa riskfaktorer för sjukdomar som underlag för förebyggande åtgärder.

Studiedeltagarna i Gravidstudien rekryterades från deltagare i LifeGene-studien som blev gravida. Kvinnorna undersöktes vid två tillfällen under graviditet (enkäter, saliv- blod- och avföringsprover) och i samband med förlossning. Några av studiedeltagarna i Gravidstudien hade även partners som deltog i LifeGene-studien. Deras barn rekryterades sedan in i Födelsekohorten, och undersöktes (enkäter, längd och vikt, provtagning från blod, avföring och saliv) vid 6, 12 och 24 månaders ålder samt vid 5-6 års uppföljning då vi även genomförde lungfunktionsmätningar.  Läs gärna vår kohortbeskrivning av Born-into-Life.

Vi har nu undersökt 107 kvinnor och deras barn med upprepade mättillfällen före, under och efter graviditet. Nu är datainsamlingen för 5-6 årsuppföljningen klar och data bearbetas och prover analyseras. Vi vill rikta ett stort och varmt TACK till alla deltagare, barn och föräldrar som har gjort detta möjligt.

Varför forskning i samband med graviditet?

Vi vet att förhållanden före graviditet, i fosterlivet och under de första levnadsåren påverkar tillväxt, ohälsa och sjukdomar senare i livet. Tidigare forskningsstudier har visat att faktorer i både arv och miljö är delaktiga i orsaken till att vissa barn och ungdomar utvecklar tex astma och allergi. Det är dock fortfarande inte klarlagt hur dessa faktorer samspelar i ett tidigt skede.

Här kan du läsa det informationsblad och samtycke som skickas ut till deltagarna

Här kan du se en översikt av vår web-enkät och alla dess ämneskategorier.

Samarbeten

Vi samarbetar med forskare nationellt (Dr Tove Fall vid Uppsala Universitet, Dr Johan Frostegård vid IMM, KI samt Kerstin Brismar vid MMK, KI) och internationellt (Dr Bas Heijmans vid Leiden University, Nederländerna och Dr Karmaus vid Memphis University, USA) samt med Genomic Aggregation Project in Sweden (GAPS) konsortium.

Vi välkomnar forskare till nya och innovativa samarbeten om forskningsfrågor med hjälp av data ifrån Born-into-Life kohorten.

Pågående och avslutade studier

Vi har flera pågående och avslutade studier på det material som samlats in. Vi studerar bland annat:

  • Glukosmetabolism (insulin, leptin, glucagon samt GLP-1) över tid och dess koppling till BMI, födelsevikt och fetal tillväxt.
  • Naturliga antikroppar (anti-PC och anti-MDA) hos kvinnor före, under och efter graviditet.
  • Luftföroreningar och omics.
  • Mikrobiom i faeces över tid.
  • Proteomik
  • Calprotectin: referensintervall och normalnivåer.
  • IgE-antikroppar
  • Stress under graviditet
  • DNA-metylering

Vi som jobbar i studien

Catarina Almqvist Malmros

Professor/överläkare

Anna Hedman

Senior forskningsspecialist
08-524 852 85

Publikationer

Limited association between markers of stress during pregnancy and fetal growth in 'Born into Life', a new prospective birth cohort.
Smew AI, Hedman AM, Chiesa F, Ullemar V, Andolf E, Pershagen G, et al
Acta Paediatr. 2018 Jun;107(6):1003-1010

Allergen-specific IgE over time in women before, during and after pregnancy.
Hedman AM, Lundholm C, Scheynius A, Alm J, Andolf E, Pershagen G, et al
Allergy 2019 Mar;74(3):625-628

Normal values for calprotectin in stool samples of infants from the population-based longitudinal born into life study.
Peura S, Fall T, Almqvist C, Andolf E, Hedman A, Pershagen G, et al
Scand. J. Clin. Lab. Invest. ;78(1-2):120-124

DNA Methylation Trajectories During Pregnancy.
Gruzieva O, Merid SK, Chen S, Mukherjee N, Hedman AM, Almqvist C, et al
Epigenet Insights 2019 ;12():2516865719867090

Association of Maternal DNA Methylation and Offspring Birthweight.
Kheirkhah Rahimabad P, Arshad SH, Holloway JW, Mukherjee N, Hedman A, Gruzieva O, et al
Reprod Sci 2020 Aug;():

Paternal DNA Methylation May Be Associated With Gestational Age at Birth.
Luo R, Mukherjee N, Chen S, Jiang Y, Arshad SH, Holloway JW, et al
Epigenet Insights 2020 ;13():2516865720930701

DNA methylation differences at birth after conception through ART.
Tobi EW, Almqvist C, Hedman A, Andolf E, Holte J, Olofsson JI, et al
Hum Reprod 2020 Nov;():

Oral Microbiota Development in Early Childhood.
Kennedy B, Peura S, Hammar U, Vicenzi S, Hedman A, Almqvist C, et al
Sci Rep 2019 12;9(1):19025

Reference Intervals for Fecal Calprotectin in Pregnant Women Using a Particle Enhanced Turbidimetric Assay.
Fall T, Hedman A, Pershagen G, Andolf E, Almqvist C, Helmersson-Karlqvist J, et al
Clin Lab 2019 Jul;65(7):

Longitudinal plasma inflammatory proteome profiling during pregnancy in the Born into Life study.
Hedman AM, Lundholm C, Andolf E, Pershagen G, Fall T, Almqvist C
Sci Rep 2020 10;10(1):17819

Antibodies against Phosphorylcholine and Malondialdehyde during the First Two Years of Life.
Thiagarajan D, Lundström SL, Pershagen G, Almqvist Malmros C, Andolf E, Hedman A, et al
J Immunol 2020 Oct;205(8):2109-2116

Mer information

Flowchart över studien

Information om forskningsstudien Born into Life (5-6 årsuppföljning av Life Gene Gravidstudien och Födelsekohorten)

CA
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2023-01-10