Reproduktiv hälsa

Vår forskning utvecklar kunskapsområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (mänsklig reproduktion och livets början).

Detta sker dels genom att bedriva forskning och forskarutbildning inom ämnet, och dels genom att utbilda blivande barnmorskor på hög internationell kvalitetsnivå vid barnmorskeprogrammet.

Den forskning som bedrivs är till största delen kopplad till barnmorskans kliniska verksamhet. Forskningens vetenskapsteoretiska förankring hämtas därför framförallt från vård och folkhälsovetenskap, men också till viss del från samhälls- och beteendevetenskap samt medicinsk vetenskap

Avdelningschef

Kristina Gemzell Danielsson

Professor/överläkare

Enhetschef utbildningsenheten reproduktiv hälsa

Sofia Alsing

Adjunkt
0735-674647

Forskargruppledare

Forskningsområden
Forskningsområde Forskargruppledare
Sexual Reproductive Health and Rights Research Marie Klingberg Allvin
Izabela Lewalski
2023-08-15