Reproduktiv hälsa

This page in English

Vår forskning utvecklar kunskapsområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (mänsklig reproduktion och livets början).

Detta sker dels genom att bedriva forskning och forskarutbildning inom ämnet, och dels genom att utbilda blivande barnmorskor på hög internationell kvalitetsnivå.

Den forskning som bedrivs är till största delen kopplad till barnmorskans kliniska verksamhet. Forskningens vetenskapsteoretiska förankring hämtas därför framförallt från vård och folkhälsovetenskap, men också till viss del från samhälls- och beteendevetenskap samt medicinsk vetenskap.

Aktuella forskningsprojekt

  • Rutiner i samband med förlossning, kejsarsnitt, smärtlindring och för tidigt födda barn samt dessas effekt på mor/föräldrar-barninteraktion, välmående (såväl fysiologiskt som psykologiskt/beteendemässigt) samt amning.
  • Vård under graviditet och vid barnafödande för kvinnor som inte pratar svenska.
  • Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer.
  • Psykosociala aspekter av ägg- och spermiedonation.
  • Mindfulness – stress och livskvalitet under graviditet och som förälder.
  • Förlossningsskador.
Forskningsområde Forskningsansvarig
Reproduction, Childbirth and Parenting (in english) Helena Lindgren

Hudkontakt viktigt

Hud-mot-hud-kontakt direkt efter förlossningen har visat sig ha många positiva hälsoeffekter för både mamman och det nyfödda barnet. Tillsammans med kollegor vid Makerere University och University of Gulu har forskare vid enheten för reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet utvecklat en rutin för att öka andelen mammor och nyfödda i Uganda som har hud-mot-hud-kontakt. Den här filmen har producerats i samarbete med Healthy Children Project i USA och ska användas för att utbilda barnmorskor och läkare. 

Omvårdnad