Westman hjärnavbildningsgrupp

imaging of brain with alzheimer

Vi bedriver forskning om de vanligaste demenssjukdomarna så som Alzheimers sjukdom (AD), Lewykroppsdemens (DLB), vaskulär demens (VaD), frontallobs demens (FTD) och demens vid Parkinsons sjukdom (PDD).

Stor vikt läggs vid strukturell och funktionell hjärnavbildning för att förstå de bakomliggande mekanismerna för olika demenssjukdomar, vilket förhoppningsvis kommer leda till säkrare diagnostik. Vi har ett starkt fokus på olika magnetresonanstomografi (MRT) tekniker och använder även andra metoder i vår forskning så som positronemissionstomografi (PET) och datortomografi (DT).

Avancerade verktyg (multivariata metoder, maskininlärning och grafteori) används för att analysera de stora mängder data som de olika bildgivande metoderna ger. För närvarande är en stor del av forskningen inom gruppen inriktad på att förstå heterogeniteten inom AD samt att förstå hur de olika demenssjukdomarna relaterar till varandra. Vi tycker att det är viktigt att arbeta med de senaste hjärnavbildningsteknikerna för att få en bättre förståelse för de olika sjukdomarnas underliggande mekanismer, för att förbättra tidig diagnostik och differentialdiagnostik.

Forskargruppsledare

Eric Westman

Professor

Gruppmedlemmar

Samverkan

Vi har flera samarbeten inom NVS institutionen, med andra institutioner vid KI och med andra universitet i Sverige (Uppsala, Lund, Göteborg och KTH). Vi har också starka samarbeten med flera utländska universitet som Mayo Clinic i Rochester och King's College London.

Forskningsstöd

Vi tackar särskilt följande bidragsgivare för det stöd de ger eller tidigare har givit vår forskning:

 • Vetenskapsrådet (VR)
 • Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)
 • Karolinska Institutet (KI)
 • Alzheimerfonden
 • Hjärnfonden
 • ALF
 • StatNeuro, KI
 • HMT
 • Åke Wibergs Stiftelse
 • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 • Birgitta och Sten Westerberg

Utvalda publikationer

Multi-cohort and longitudinal Bayesian clustering study of stage and subtype in Alzheimer's disease.

Poulakis K, Pereira JB, Muehlboeck JS, Wahlund LO, Smedby Ö, Volpe G, Masters CL, Ames D, Niimi Y, Iwatsubo T, Ferreira D, Westman E.

Nat Commun. 2022 Aug 5;13(1):4566

 

Association of Cerebrovascular and Alzheimer Disease Biomarkers With Cholinergic White Matter Degeneration in Cognitively Unimpaired Individuals.

Cedres N, Ferreira D, Nemy M, Machado A, Pereira JB, Shams S, Wahlund LO, Zettergren A, Stepankova O, Vyslouzilova L, Eriksdotter M, Teipel S, Grothe MJ, Blennow K, Zetterberg H, Schöll M, Kern S, Skoog I, Westman E.

Neurology. 2022 Aug 2:10.1212

 

Neuropathologic Features of Antemortem Atrophy-Based Subtypes of Alzheimer Disease.

Mohanty R, Ferreira D, Frerich S, Muehlboeck JS, Grothe MJ, Westman E.

Neurology. 2022 May 24:10.1212

 

Parsing heterogeneity within dementia with Lewy bodies using clustering of biological, clinical, and demographic data.

Abdelnour C, Ferreira D, van de Beek M, Cedres N, Oppedal K, Cavallin L, Blanc F, Bousiges O, Wahlund LO, Pilotto A, Padovani A, Boada M, Pagonabarraga J, Kulisevsky J, Aarsland D, Lemstra AW, Westman E.

Alzheimers Res Ther. 2022 Jan 21;14(1):14

 

The protective gene dose effect of the APOE ε2 allele on gray matter volume in cognitively unimpaired individuals.

Salvadó G, Ferreira D, Operto G, Cumplido-Mayoral I, Arenaza-Urquijo EM, Cacciaglia R, Falcon C, Vilor-Tejedor N, Minguillon C, Groot C, van der Flier WM, Barkhof F, Scheltens P, Ossenkoppele R, Kern S, Zettergren A, Skoog I, Hort J, Stomrud E, van Westen D, Hansson O, Molinuevo JL, Wahlund LO, Westman E*, Gispert JD*. *Shared senior author.

Alzheimers Dement. 2022 Jul;18(7):1383-1395

 

Comparison of subtyping methods for neuroimaging studies in Alzheimer's disease: a call for harmonization.

Mohanty R, Mårtensson G, Poulakis K, Muehlboeck JS, Rodriguez-Vieitez E, Chiotis K, Grothe MJ, Nordberg A, Ferreira D, Westman E.

Brain Commun. 2020 Nov 9;2(2)

 

The reliability of a deep learning model in clinical out-of-distribution MRI data: A multicohort study.

Mårtensson G, Ferreira D, Granberg T, Cavallin L, Oppedal K, Padovani A, Rektorova I, Bonanni L, Pardini M, Kramberger MG, Taylor JP, Hort J, Snædal J, Kulisevsky J, Blanc F, Antonini A, Mecocci P, Vellas B, Tsolaki M, Kłoszewska I, Soininen H, Lovestone S, Simmons A, Aarsland D, Westman E.

Med Image Anal. 2020 Dec;66:101714.

 

The MemClin project: a prospective multi memory clinics study targeting early stages of cognitive impairment.

Ekman U, Ferreira D, Muehlboeck JS, Wallert J, Rennie A, Eriksdotter M, Wahlund LO, Westman E.

BMC Geriatr. 2020 Mar 6;20(1):93.

 

Biological subtypes of Alzheimer disease: A systematic review and meta-analysis.

Ferreira D, Nordberg A, Westman E.

Neurology. 2020 Mar 10;94(10):436-448

 

AVRA: Automatic visual ratings of atrophy from MRI images using recurrent convolutional neural networks.

Mårtensson G, Ferreira D, Cavallin L, Muehlboeck JS, Wahlund LO, Wang C, Westman E.

Neuroimage Clin. 2019;23:101872.

 

AE
Innehållsgranskare:
Anette Eidehall
2023-02-23