Skip to main content

Westman hjärnavbildningsgrupp

Vi bedriver forskning om de vanligaste demenssjukdomarna så som Alzheimers sjukdom (AD), Lewykroppsdemens (DLB), vaskulär demens (VaD), frontallobs demens (FTD) och demens vid Parkinsons sjukdom (PDD).

Stor vikt läggs vid strukturell och funktionell hjärnavbildning för att förstå de bakomliggande mekanismerna för olika demenssjukdomar, vilket förhoppningsvis kommer leda till säkrare diagnostik. Vi har ett starkt fokus på olika magnetresonanstomografi (MRT) tekniker och använder även andra metoder i vår forskning så som positronemissionstomografi (PET) och datortomografi (DT).

Avancerade verktyg (multivariata metoder, maskininlärning och grafteori) används för att analysera de stora mängder data som de olika bildgivande metoderna ger. För närvarande är en stor del av forskningen inom gruppen inriktad på att förstå heterogeniteten inom AD samt att förstå hur de olika demenssjukdomarna relaterar till varandra. Vi tycker att det är viktigt att arbeta med de senaste hjärnavbildningsteknikerna för att få en bättre förståelse för de olika sjukdomarnas underliggande mekanismer, för att förbättra tidig diagnostik och differentialdiagnostik.

Forskargruppledare

Lektor

Eric Westman

Telefon: 073-655 51 79
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Eric.Westman@ki.se

Gruppmedlemmar

Birgitta AusénAnknuten
Lucia BatzuAnknuten
Cecilia BerghAnknuten
Nira CedresAnknuten
Patricia Diaz GalvanAnknuten
Urban EkmanPostdoc
Daniel Ferreira PadillaForskningsassistent, UF
Lissett Gonzalez BurgosAnknuten
Per JulinAnknuten
Michaela KarlstedtAnknuten
Ondrej LerchAnknuten
Alejandra MachadoStipendiat
J-Sebastian MuehlboeckAnknuten
Gustav MårtenssonForskarstuderande
Love Nordin Anknuten
Joana PereiraForskarassistent
Konstantinos PoulakisDoktorand, FOU-praktikant
Anna RennieAnknuten
Una SmailovicDoktorand, marie curie
Gabriela SpulberAnknuten
Matti ViitanenAnknuten
Olga VoevodskayaAnknuten
Eric WestmanLektor
theofanis tsevisAnknuten

Samverkan

Vi har flera samarbeten inom NVS institutionen, med andra institutioner vid KI och med andra universitet i Sverige (Uppsala, Lund, Göteborg och KTH). Vi har också starka samarbeten med flera utländska universitet som Mayo Clinic i Rochester och King's College London.

Forskningsstöd

Vi tackar särskilt följande bidragsgivare för det stöd de ger eller tidigare har givit vår forskning:

 • Vetenskapsrådet (VR)
 • Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)
 • Karolinska Institutet (KI)
 • Alzheimerfonden
 • Hjärnfonden
 • ALF
 • StatNeuro, KI
 • HMT
 • Åke Wibergs Stiftelse
 • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 • Birgitta och Sten Westerberg

Utvalda publikationer

30439333
29935417
29849029
29455029
28879083
28417965
28287184
27178195
27164711
25752192