Westman hjärnavbildningsgrupp

imaging of brain with alzheimer

Vi bedriver forskning om de vanligaste demenssjukdomarna så som Alzheimers sjukdom (AD), Lewykroppsdemens (DLB), vaskulär demens (VaD), frontallobs demens (FTD) och demens vid Parkinsons sjukdom (PDD).

Stor vikt läggs vid strukturell och funktionell hjärnavbildning för att förstå de bakomliggande mekanismerna för olika demenssjukdomar, vilket förhoppningsvis kommer leda till säkrare diagnostik. Vi har ett starkt fokus på olika magnetresonanstomografi (MRT) tekniker och använder även andra metoder i vår forskning så som positronemissionstomografi (PET) och datortomografi (DT).

Avancerade verktyg (multivariata metoder, maskininlärning och grafteori) används för att analysera de stora mängder data som de olika bildgivande metoderna ger. För närvarande är en stor del av forskningen inom gruppen inriktad på att förstå heterogeniteten inom AD samt att förstå hur de olika demenssjukdomarna relaterar till varandra. Vi tycker att det är viktigt att arbeta med de senaste hjärnavbildningsteknikerna för att få en bättre förståelse för de olika sjukdomarnas underliggande mekanismer, för att förbättra tidig diagnostik och differentialdiagnostik.

Forskargruppsledare

Eric Westman

Professor

Gruppmedlemmar

Samverkan

Vi har flera samarbeten inom NVS institutionen, med andra institutioner vid KI och med andra universitet i Sverige (Uppsala, Lund, Göteborg och KTH). Vi har också starka samarbeten med flera utländska universitet som Mayo Clinic i Rochester och King's College London.

Forskningsstöd

Vi tackar särskilt följande bidragsgivare för det stöd de ger eller tidigare har givit vår forskning:

 • Vetenskapsrådet (VR)
 • Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)
 • Karolinska Institutet (KI)
 • Alzheimerfonden
 • Hjärnfonden
 • ALF
 • StatNeuro, KI
 • HMT
 • Åke Wibergs Stiftelse
 • Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 • Birgitta och Sten Westerberg

Utvalda publikationer

A signature pattern of cortical atrophy in dementia with Lewy bodies: A study on 333 patients from the European DLB consortium.
Oppedal K, Ferreira D, Cavallin L, Lemstra AW, Ten Kate M, Padovani A, et al
Alzheimers Dement 2019 03;15(3):400-409

The contribution of small vessel disease to subtypes of Alzheimer's disease: a study on cerebrospinal fluid and imaging biomarkers.
Ferreira D, Shams S, Cavallin L, Viitanen M, Martola J, Granberg T, et al
Neurobiol. Aging 2018 10;70():18-29

The A/T/N biomarker scheme and patterns of brain atrophy assessed in mild cognitive impairment.
Ekman U, Ferreira D, Westman E
Sci Rep 2018 05;8(1):8431

Heterogeneous patterns of brain atrophy in Alzheimer's disease.
Poulakis K, Pereira JB, Mecocci P, Vellas B, Tsolaki M, Kłoszewska I, et al
Neurobiol. Aging 2018 05;65():98-108

Monitoring disease progression in mild cognitive impairment: Associations between atrophy patterns, cognition, APOE and amyloid.
Falahati F, Ferreira D, Muehlboeck JS, Eriksdotter M, Simmons A, Wahlund LO, et al
Neuroimage Clin 2017 ;16():418-428

Distinct subtypes of Alzheimer's disease based on patterns of brain atrophy: longitudinal trajectories and clinical applications.
Ferreira D, Verhagen C, Hernández-Cabrera JA, Cavallin L, Guo CJ, Ekman U, et al
Sci Rep 2017 04;7():46263

A 'Disease Severity Index' to identify individuals with Subjective Memory Decline who will progress to mild cognitive impairment or dementia.
Ferreira D, Falahati F, Linden C, Buckley RF, Ellis KA, Savage G, et al
Sci Rep 2017 03;7():44368

Disrupted Network Topology in Patients with Stable and Progressive Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's Disease.
Pereira JB, Mijalkov M, Kakaei E, Mecocci P, Vellas B, Tsolaki M, et al
Cereb. Cortex 2016 08;26(8):3476-3493

Myo-inositol changes precede amyloid pathology and relate to APOE genotype in Alzheimer disease.
Voevodskaya O, Sundgren PC, Strandberg O, Zetterberg H, Minthon L, Blennow K, et al
Neurology 2016 May;86(19):1754-61

Practical cut-offs for visual rating scales of medial temporal, frontal and posterior atrophy in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment.
Ferreira D, Cavallin L, Larsson EM, Muehlboeck JS, Mecocci P, Vellas B, et al
J. Intern. Med. 2015 Sep;278(3):277-90