Per Julin

Per Julin

Anknuten till Forskning
E-postadress: per.julin@ki.se
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 HUDDINGE
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är forskare och läkare, specialist i Rehabiliteringsmedicin. Jag
  arbetar för närvarande på Postcovidmottagningen vid Karolinska
  Universitetssjukhuset Huddinge. Jag har tidigare arbetat som överläkare
  vid Neurologiska Rehabiliteringskliniken Stora Sköndal, inom sluten- och
  öppenvårdsverksamhet och 2015-2020 inom klinikens mottagning för
  post-viral trötthet (ME/CFS). Tidigare har jag arbetat vid
  Rehabiliteringsmedicinska klinikerna vid Danderyds Sjukhus och Huddinge
  Sjukhus och har också i 6 år arbetat som forskningsläkare vid AstraZeneca
  Neuroscience. Jag disputerade 1997 här vid Geriatriska kliniken och
  sektionen med en avhandling om strukturella och funktionella
  hjärnförändringar vid mild kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom. Se länk
  nedan.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är inriktad på neurobiologiska förändringar vid kognitiva
  sjukdomar ur ett brett perspektiv. Fokus är strukturella och funktionella
  hjärnförändringar kopplade till kognitiva sjukdomar, men också effekter
  av behandling/rehabilitering och relationen till andra biomarkörer. Jag har
  varit huvudhandledare för läkare Chaorui Huang som undersökte EEG och
  cerebralt blodflöde med SPECT som prognostiska faktorer vid mild kognitiv
  svikt. Se länk nedan. Jag var huvudhandledare för fysioterapeut Ulla
  Bergfeldt i hennes arbete om effekter på motorisk funktion,
  hälsorelaterad livskvalitet och neuronal plasticitet vid fokal
  spasticitetsbehandling. Se länk nedan. Jag var bihandledare tillsammans med
  Professor Tie Qiang Li till sjukhusfysiker Love Engström Nordin som
  studerade cerebrala blodflödesmätningar med MR som verktyg vid
  läkemedelsstudier och vid mild traumatisk hjärnskada. Se länk nedan.
  För närvarande är mitt huvudfokus sjukdomen post-viral trötthet eller
  myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome (ME/CFS). Jag var extern
  sakkunnig i SBUs rapport om ME/CFS- se länk nedan.
  I samarbete med Professor Jonas Bergquist i Uppsala och Gottfrieskliniken i
  Göteborg har vi kunnat visa förhöjda halter av autoantikroppar riktade mot
  autonoma nervsystemet hos patienter med ME/CFS. Se länk nedan. I samarbete
  med Jan-Erik Juto vid Karolinska Institutet och Petter Brodin vid Sci Life
  lab har vi gjort en studie av behandling med Intra Nasal Mekanisk Stimulering
  (INMEST) där preliminära data visar en symtomlindring kopplad till vissa
  immunologiska förändringar. Se länk nedan.
  Nyligen har jag i samarbete med Prof. Tie Qiang Li med funktionell MRT kunnat
  visa att nedsättning av hjärnans blodflöde hos patienter med ME/CFS kan
  vara en del av patofysiologin vid sjukdomen.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1990

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI