Urban Ekman

Urban Ekman

Biträdande Lektor | Docent
E-postadress: urban.ekman@ki.se
Telefon: +46852483557
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Westman, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent. Med. Dr. Leg. Psykolog.

Forskningsbeskrivning

 • Kognitiva nedsättningar kan orsakas av ett brett spektrum av medicinska
  tillstånd och medför ofta svåra konsekvenser för den drabbade i form av
  minskat oberoende och funktionalitet. Det finns ett stort behov
  av effektivare metoder, både gällande tidig diagnostik men även gällande
  psykologiska behandlingsmetoder för att öka självständighet och
  förbättra välmåendet.
  Min forskningsinriktning har två huvudspår:
  1. Det första spåret syftar till att skapa en innovativ
  forskningsplattform för utveckling och utvärdering av psykologiska
  behandlingsmetoder och kognitiva rehabilitering för personer med kognitiv
  svikt. Vi kommer att utvärdera både feasibility och effekter av
  behandling/rehabilitering. Målet är att förbättra prevention
  och psykiskt mående för en patientgrupp som många gånger saknar
  verksamma stödinsatser.
  2. Det andra spåret är att vidareutveckla och utvärdera det pågående
  MemClin-projektet (se webbadress nedan). MemClin-projektets storskalighet
  och populationsbaserade karaktär gör det till en viktig plattform för
  klinisk relevant forskning under många år framöver. I nuläget består
  databasen av kliniska data från ungefär 3000 personer, med en förväntad
  tillströmning av cirka 1000 nya individer per år. Projektet är inriktat
  på att öka kunskapen om tidiga kliniska manifestationer av olika
  neurodegenerativa sjukdomar och andra kognitiv tillstånd. Etableringen av
  MemClin gör det möjligt att bygga robusta modeller för att förbättra
  den diagnostiska precisionen och stärka den longitudinella prediktionen.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Biträdande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2020-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Klinisk psykologi, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI