Åke Seiger

Åke Seiger

Anknuten till Forskning
E-postadress: ake.seiger@ki.se
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Westman, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag har varit verksam vid KI sedan slutet av 1960-talet. Professor sedan 1987 och nu senior professor på NVS, en institution jag var med att starta på 1980-talet. Varit NVS` prefekt 2000 - 2008. FoUU-direktör på Huddinge Sjukhus i början av 2000-talet, samt FoU-chef för geriatriska universitetskliniken på Huddinge i 10 år. Nu mest aktiv som forskare och handledare (tre doktorander).

Forskningsbeskrivning

  • Huvudsakligen neurobiologisk forskning, under 50 år laborativ verksamhet med skador, regeneration, reparation, nervcellstransplantation och stamceller på djur och människa. Sedan 35 år också patientforskning med studier av stroke, demens, traumatiska skador i centrala och perifera nervsystemet. Särskilt ryggmärgsskador och sedan 2018 bara klinisk forskning med neurorehabilitering som fokus. Del av NVS` nätverk för neurorehabilitering i samverkan med Kerstin Wahman.

    Samarbetar med ett flertal seniora forskare på NVS, inom omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi, geriatrik, nutrition och allmänmedicin.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI