Kerstin Wahman

Kerstin Wahman

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: kerstin.wahman@ki.se
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Westman, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad fysioterapeut och disputerade 2010 vid KI inom området
  livsstilsbaserad kardiovaskulär prevention vid ryggmärgsskada. 2018 blev
  jag utsedd till docent i fysioterapi vid KI, NVS. Jag ansvarar också för
  samordningen av forskarnätverket Neurorehabilitering inom NVS. Sedan 2012
  är jag FoU-chef på Aleris Rehab Station ett rehabiliteringscenter främst
  för personer med neurologiska skador och sjukdomar. Rehab Station Forskning
  &
 • Utveckling | Aleris [1]
  Mitt mål med forskningen är att göra vardagen bättre för personer med
  neurologiska skador och sjukdomar och det är där jag hämtar min
  inspiration. Mitt arbete innebär bl.a. att skapa förutsättningar för och
  genomföra kliniknära forskning samt att bidra med paketering och
  implementering av forskningsresultat i klinisk miljö.
  [1] https://www.aleris.se/om-aleris/forskning/rehab-station/

Forskningsbeskrivning

 • Mitt fokus ligger i vid mening på kliniknära forskning inom neurologisk
  rehabilitering med särskild inriktning mot ryggmärgsskada. Bättre akut
  omhändertagande, effektivare läkemedel, ny teknik och kortare vårdtider
  ger nya förutsättningar för rehabilitering. Ökad långtidsöverlevnad
  leder även till att många drabbas av sekundära komplikationer och av
  livsstilsrelaterade sjukdomar så som hjärtkärlsjukdom vilket i sig leder
  till nya frågeställningar. Därför intresserar jag mig särskilt för att
  skapa evidensbaserade underlag för preventionsprogram. Dessa program är
  livsstilsrelaterade med fokus på fysisk aktivitet men även med inriktning
  på sekundära komplikationer inom området neurologisk sjukdom eller skada
  och främst för personer med ryggmärgsskada.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

 • Docent, fysioterapi, Karolinska Institutet, 2019
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI