Forskargrupp Anna Färnert

Vår forskargrupp arbetar med globala infektioner och särskilt malaria, tuberkulos och även andra infektioner. Vårt mål är att förbättra diagnostik, behandling och prevention av dessa infektioner. Arbetet spänner från experimentella studier till kliniska prövningar både i Sverige och i områden i världen där infektionerna är vanligt förekommande.

Globala infektioner

Christopher Sundling har ett eget team med fokus på inflammation och immunreglering vid infektion, speciellt tuberkulos och malaria. David Plaza leder arbetet med hitta malariavaccin-antigener. Katja Wyss arbetar med kliniska aspekter, inklusive diabetes och malaria i Kamerun. Victor Yman om seroepidemiologi och övervakning av vektorburna infektioner; och Klara Sondén med att förbättra handläggningen av tropisk feber.

Leo Hanke som nyligen anslutit sig till vår grupp, och bygger sitt team, forskar på nya RNA-virus, och använder nano-antikroppar för infektioner och cancer.

Flera läkare leder sina egna projektgrupper och doktorander, inklusive Judith Bruchfeld arbetar med tuberkulos och post-covid, Lina Davies Forsman med multiresistent tuberkulos, Ann Tammelin om vårdrelaterade infektioner och Helena Hervius Askling med kliniska prövningar av vaccin.

Malariaparasiter sedda i ett mikroskop.
Malariaparasiter sedda i ett mikroskop. Foto: Christine Stenström.

Vår forskning om malaria

Malaria är ett stort globalt hälsoproblem. Nya verktyg behövs för att minska den stora sjukligheten och dödligheten i malaria. Utveckling av ett effektivt vaccin mot malaria kräver förståelse för hur man kan bli och förbli immun mot malaria. Vår grupp är särskilt intresserad av mångfalden av parasitstammar och antigenvarianter som parasiten utvecklat för att undkomma immuniteten. Vårt mål är att identifiera antigener som kan ingå i ett mer effektivt malariavaccin. Vi önskar även förstå mekanismerna för hur immunitet mot malaria förvärvas och upprätthålls. I studier av resenärer som framgångsrikt behandlats för malaria i Sverige och sedan följs över tid, har vi möjlighet att studera immunsvaret utan risk för nya infektioner. Vi studera immunologiskt minne i samband med malaria såväl som andra infektioner.

I syfte att förbättra den kliniska handläggningen av malaria har vi etablerat en nationell studie av de akuta och långsiktiga effekterna av malaria hos resenärer och migranter. Vi är även intresserade av asymtomatiska infektioner, och utbredning och hälsoeffekter av bäraraskap av malariaparasiter och andra parasiter hos migranter, och behovet av att införa screening.

Gruppmedlemmar

Profile image

Anna Färnert

Forskargruppsledare, professor, överläkare
852481437

Utvalda publikationer

Malaria parasite prevalence in Sub-Saharan African migrants screened in Sweden: a cross-sectional study.
Wångdahl A, Bogale RT, Eliasson I, Broumou I, Faroogh F, Lind F, Vashchuk G, Hildell A, Franson S, Hallberg E, Grip I, Nordling I, Gervin A, Kaitoly S, Tekleab B, Wyss K, Requena-Méndez A, Hertting O, Färnert A
Lancet Reg Health Eur 2023 Apr;27():100581

Systems analysis shows a role of cytophilic antibodies in shaping innate tolerance to malaria.
Lautenbach MJ, Yman V, Silva CS, Kadri N, Broumou I, Chan S, Angenendt S, Sondén K, Plaza DF, Färnert A, Sundling C
Cell Rep 2022 Apr;39(3):110709

Plasmodium falciparum-Specific Memory B-Cell and Antibody Responses Are Associated With Immunity in Children Living in an Endemic Area of Kenya.
Jahnmatz P, Nyabundi D, Sundling C, Widman L, Mwacharo J, Musyoki J, Otieno E, Ahlborg N, Bejon P, Ndungu FM, Färnert A
Front Immunol 2022 ;13():799306

Distinct kinetics of antibodies to 111 Plasmodium falciparum proteins identifies markers of recent malaria exposure.
Yman V, Tuju J, White MT, Kamuyu G, Mwai K, Kibinge N, Asghar M, Sundling C, Sondén K, Murungi L, Kiboi D, Kimathi R, Chege T, Chepsat E, Kiyuka P, Nyamako L, Osier FHA, Färnert A
Nat Commun 2022 Jan;13(1):331

Relapse of Plasmodium vivax and Plasmodium ovale Malaria With and Without Primaquine Treatment in a Nonendemic Area.
Wångdahl A, Sondén K, Wyss K, Stenström C, Björklund D, Zhang J, Hervius Askling H, Carlander C, Hellgren U, Färnert A
Clin Infect Dis 2022 Apr;74(7):1199-1207

Malaria and risk of lymphoid neoplasms and other cancer: a nationwide population-based cohort study.
Wyss K, Granath F, Wångdahl A, Djärv T, Fored M, Naucler P, Färnert A
BMC Med 2020 Oct;18(1):296

Severity of Plasmodium falciparum and Non-falciparum Malaria in Travelers and Migrants: A Nationwide Observational Study Over 2 Decades in Sweden.
Wångdahl A, Wyss K, Saduddin D, Bottai M, Ydring E, Vikerfors T, Färnert A
J Infect Dis 2019 Sep;220(8):1335-1345

Persistent transmission of Plasmodium malariae and Plasmodium ovale species in an area of declining Plasmodium falciparum transmission in eastern Tanzania.
Yman V, Wandell G, Mutemi DD, Miglar A, Asghar M, Hammar U, Karlsson M, Lind I, Nordfjell C, Rooth I, Ngasala B, Homann MV, Färnert A
PLoS Negl Trop Dis 2019 May;13(5):e0007414

B cell profiling in malaria reveals expansion and remodelling of CD11c+ B cell subsets.
Sundling C, Rönnberg C, Yman V, Asghar M, Jahnmatz P, Lakshmikanth T, Chen Y, Mikes J, Forsell MN, Sondén K, Achour A, Brodin P, Persson KE, Färnert A
JCI Insight 2019 Apr;5(9):

Malaria in Eritrean migrants newly arrived in seven European countries, 2011 to 2016.
Sondén K, Rolling T, Wångdahl A, Ydring E, Vygen-Bonnet S, Kobbe R, Douhan J, Hammar U, Duijster J, de Gier B, Freedman J, Gysin N, Stark K, Stevens F, Vestergaard LS, Tegnell A, Färnert A
Euro Surveill 2019 Jan;24(5):

Antibody responses to merozoite antigens after natural Plasmodium falciparum infection: kinetics and longevity in absence of re-exposure.
Yman V, White MT, Asghar M, Sundling C, Sondén K, Draper SJ, Osier FHA, Färnert A
BMC Med 2019 Jan;17(1):22

Obesity and Diabetes as Risk Factors for Severe Plasmodium falciparum Malaria: Results From a Swedish Nationwide Study.
Wyss K, Wångdahl A, Vesterlund M, Hammar U, Dashti S, Naucler P, Färnert A
Clin Infect Dis 2017 Sep;65(6):949-958

High Rate of Treatment Failures in Nonimmune Travelers Treated With Artemether-Lumefantrine for Uncomplicated Plasmodium falciparum Malaria in Sweden: Retrospective Comparative Analysis of Effectiveness and Case Series.
Sondén K, Wyss K, Jovel I, Vieira da Silva A, Pohanka A, Asghar M, Homann MV, Gustafsson LL, Hellgren U, Färnert A
Clin Infect Dis 2017 Jan;64(2):199-206

Antibody acquisition models: A new tool for serological surveillance of malaria transmission intensity.
Yman V, White MT, Rono J, Arcà B, Osier FH, Troye-Blomberg M, Boström S, Ronca R, Rooth I, Färnert A
Sci Rep 2016 Feb;6():19472

Asymptomatic Multiclonal Plasmodium falciparum Infections Carried Through the Dry Season Predict Protection Against Subsequent Clinical Malaria.
Sondén K, Doumbo S, Hammar U, Vafa Homann M, Ongoiba A, Traoré B, Bottai M, Crompton PD, Färnert A
J Infect Dis 2015 Aug;212(4):608-16

Duration of residency in a non-endemic area and risk of severe malaria in African immigrants.
Färnert A, Wyss K, Dashti S, Naucler P
Clin Microbiol Infect 2015 May;21(5):494-501

Breadth of anti-merozoite antibody responses is associated with the genetic diversity of asymptomatic Plasmodium falciparum infections and protection against clinical malaria.
Rono J, Osier FH, Olsson D, Montgomery S, Mhoja L, Rooth I, Marsh K, Färnert A
Clin Infect Dis 2013 Nov;57(10):1409-16

Long-lived Plasmodium falciparum specific memory B cells in naturally exposed Swedish travelers.
Ndungu FM, Lundblom K, Rono J, Illingworth J, Eriksson S, Färnert A
Eur J Immunol 2013 Nov;43(11):2919-29

AF
Innehållsgranskare:
2023-10-03