Forskargrupp Anna Färnert

Malaria är fortfarande ett stort globalt hälsoproblem och det behövs nya verktyg för att minska sjukligheten och dödligheten och så småningom nå målet att helt eliminera sjukdomen. Utvecklingen av ett effektivt vaccin kommer att kräva ytterligare förståelse för hur naturlig immunitet mot malaria förvärvas och upprätthålls. Vår grupp är särskilt intresserad av vikten av den omfattande mångfalden av parasitantigener och mekanismer som är involverade i upprätthållandet av skydd.

Malariaparasiter sedda i ett mikroskop.
Malariaparasiter sedda i ett mikroskop. Foto: Christine Stenström.

Malaria

Malaria är fortfarande ett stort globalt hälsoproblem och det behövs nya verktyg för att minska sjukligheten och dödligheten och så småningom nå målet att helt eliminera sjukdomen. Utvecklingen av ett effektivt vaccin kommer att kräva ytterligare förståelse för hur naturlig immunitet mot malaria förvärvas och upprätthålls. Vår grupp är särskilt intresserad av vikten av den omfattande mångfalden av parasitantigener och mekanismer som är involverade i upprätthållandet av skydd.

Den molekylära och sero-epidemiologin av malaria studeras i en longitudinell populationskohort i områden med varierande överföring i Afrika söder om Sahara. Immunsvaren studeras också på djupet i en kohort av patienter som framgångsrikt behandlats för malaria och prospektivt följs i Sverige, alltså utan risk för återinfektion. Immunologiskt minne studeras i samband med olika infektioner och vacciner. Dessutom utvärderar vi långtidseffekter av malaria och andra infektioner på värden, inklusive åldrandets biologi. I en landsomfattande studie av malaria i Sverige undersöker vi värdfaktorer, såsom samsjuklighet, i relation till risken för svår malaria i syfte att förbättra den kliniska hanteringen och förebyggandet av malaria.

Gruppmedlemmar

Anna Färnert

Forskargruppsledare, professor, överläkare

Utvalda publikationer

Malaria parasite prevalence in Sub-Saharan African migrants screened in Sweden: a cross-sectional study.
Wångdahl A, Bogale RT, Eliasson I, Broumou I, Faroogh F, Lind F, Vashchuk G, Hildell A, Franson S, Hallberg E, Grip I, Nordling I, Gervin A, Kaitoly S, Tekleab B, Wyss K, Requena-Méndez A, Hertting O, Färnert A
Lancet Reg Health Eur 2023 Apr;27():100581

Systems analysis shows a role of cytophilic antibodies in shaping innate tolerance to malaria.
Lautenbach MJ, Yman V, Silva CS, Kadri N, Broumou I, Chan S, Angenendt S, Sondén K, Plaza DF, Färnert A, Sundling C
Cell Rep 2022 Apr;39(3):110709

Plasmodium falciparum-Specific Memory B-Cell and Antibody Responses Are Associated With Immunity in Children Living in an Endemic Area of Kenya.
Jahnmatz P, Nyabundi D, Sundling C, Widman L, Mwacharo J, Musyoki J, Otieno E, Ahlborg N, Bejon P, Ndungu FM, Färnert A
Front Immunol 2022 ;13():799306

Distinct kinetics of antibodies to 111 Plasmodium falciparum proteins identifies markers of recent malaria exposure.
Yman V, Tuju J, White MT, Kamuyu G, Mwai K, Kibinge N, Asghar M, Sundling C, Sondén K, Murungi L, Kiboi D, Kimathi R, Chege T, Chepsat E, Kiyuka P, Nyamako L, Osier FHA, Färnert A
Nat Commun 2022 Jan;13(1):331

Relapse of Plasmodium vivax and Plasmodium ovale Malaria With and Without Primaquine Treatment in a Nonendemic Area.
Wångdahl A, Sondén K, Wyss K, Stenström C, Björklund D, Zhang J, Hervius Askling H, Carlander C, Hellgren U, Färnert A
Clin Infect Dis 2022 Apr;74(7):1199-1207

Malaria and risk of lymphoid neoplasms and other cancer: a nationwide population-based cohort study.
Wyss K, Granath F, Wångdahl A, Djärv T, Fored M, Naucler P, Färnert A
BMC Med 2020 Oct;18(1):296

Severity of Plasmodium falciparum and Non-falciparum Malaria in Travelers and Migrants: A Nationwide Observational Study Over 2 Decades in Sweden.
Wångdahl A, Wyss K, Saduddin D, Bottai M, Ydring E, Vikerfors T, Färnert A
J Infect Dis 2019 Sep;220(8):1335-1345

Persistent transmission of Plasmodium malariae and Plasmodium ovale species in an area of declining Plasmodium falciparum transmission in eastern Tanzania.
Yman V, Wandell G, Mutemi DD, Miglar A, Asghar M, Hammar U, Karlsson M, Lind I, Nordfjell C, Rooth I, Ngasala B, Homann MV, Färnert A
PLoS Negl Trop Dis 2019 May;13(5):e0007414

B cell profiling in malaria reveals expansion and remodelling of CD11c+ B cell subsets.
Sundling C, Rönnberg C, Yman V, Asghar M, Jahnmatz P, Lakshmikanth T, Chen Y, Mikes J, Forsell MN, Sondén K, Achour A, Brodin P, Persson KE, Färnert A
JCI Insight 2019 Apr;5(9):

Malaria in Eritrean migrants newly arrived in seven European countries, 2011 to 2016.
Sondén K, Rolling T, Wångdahl A, Ydring E, Vygen-Bonnet S, Kobbe R, Douhan J, Hammar U, Duijster J, de Gier B, Freedman J, Gysin N, Stark K, Stevens F, Vestergaard LS, Tegnell A, Färnert A
Euro Surveill 2019 Jan;24(5):

Antibody responses to merozoite antigens after natural Plasmodium falciparum infection: kinetics and longevity in absence of re-exposure.
Yman V, White MT, Asghar M, Sundling C, Sondén K, Draper SJ, Osier FHA, Färnert A
BMC Med 2019 Jan;17(1):22

Obesity and Diabetes as Risk Factors for Severe Plasmodium falciparum Malaria: Results From a Swedish Nationwide Study.
Wyss K, Wångdahl A, Vesterlund M, Hammar U, Dashti S, Naucler P, Färnert A
Clin Infect Dis 2017 Sep;65(6):949-958

High Rate of Treatment Failures in Nonimmune Travelers Treated With Artemether-Lumefantrine for Uncomplicated Plasmodium falciparum Malaria in Sweden: Retrospective Comparative Analysis of Effectiveness and Case Series.
Sondén K, Wyss K, Jovel I, Vieira da Silva A, Pohanka A, Asghar M, Homann MV, Gustafsson LL, Hellgren U, Färnert A
Clin Infect Dis 2017 Jan;64(2):199-206

Antibody acquisition models: A new tool for serological surveillance of malaria transmission intensity.
Yman V, White MT, Rono J, Arcà B, Osier FH, Troye-Blomberg M, Boström S, Ronca R, Rooth I, Färnert A
Sci Rep 2016 Feb;6():19472

Asymptomatic Multiclonal Plasmodium falciparum Infections Carried Through the Dry Season Predict Protection Against Subsequent Clinical Malaria.
Sondén K, Doumbo S, Hammar U, Vafa Homann M, Ongoiba A, Traoré B, Bottai M, Crompton PD, Färnert A
J Infect Dis 2015 Aug;212(4):608-16

Duration of residency in a non-endemic area and risk of severe malaria in African immigrants.
Färnert A, Wyss K, Dashti S, Naucler P
Clin Microbiol Infect 2015 May;21(5):494-501

Breadth of anti-merozoite antibody responses is associated with the genetic diversity of asymptomatic Plasmodium falciparum infections and protection against clinical malaria.
Rono J, Osier FH, Olsson D, Montgomery S, Mhoja L, Rooth I, Marsh K, Färnert A
Clin Infect Dis 2013 Nov;57(10):1409-16

Long-lived Plasmodium falciparum specific memory B cells in naturally exposed Swedish travelers.
Ndungu FM, Lundblom K, Rono J, Illingworth J, Eriksson S, Färnert A
Eur J Immunol 2013 Nov;43(11):2919-29

AF
Innehållsgranskare:
2023-09-21