David Plaza

David Plaza

Biträdande Lektor
E-postadress: david.plaza@ki.se
Besöksadress: B2:03, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Infekt Färnert A, 171 77 Stockholm

Om mig

 • *ETH Zurich. Zurich, Switzerland. *PhD in Microbiology and Immunology. Institute of Microbiology. Group Prof. Dr. Markus Aebi and Prof. Dr. Markus
  Künzler
  *Uppsala University. Uppsala, Sweden.* MSc in Biology (Immunology and Infection Biology). Faculty of Science and Technology. Group Prof. Dr. Sandra
  Kleinau
  *Universidad Nacional de Colombia.* *Bogotá, Colombia.* BSc in Biology. Department of Biology. Faculty of Science. Group Prof. Dr. Lucy Gabriela
  Delgado

Forskningsbeskrivning

 • Malaria orsakar en halv miljon dödsfall varje år och ett fullt skyddande vaccin behövs akut. Plasmodium falciparum använder antigenisk variabilitet som en flyktstrategi från värdens immunrespons
 • dessutom driver strukturell variation och den utbredda förekomsten av insättningar och deletioner en stor del av den genetiska mångfalden hos parasiten. Därför kräver utformningen av ett vaccin mot malaria som överskrider stammar en noggrann urval av antigen som tar hänsyn till den sekvensmångfald som observeras i proteiner på en populationsnivå. Trots nyligen framsteg inom höggenomströmmande sekvensering är det antigena repertoaret av P. falciparum till stor del okänt. Trots detta har flera proteiner från parasiten utvecklats till subenhetbaserade vacciner medan bara några få har tagit hänsyn till den polymorfa naturen hos parasitens antigen. I mitt projekt försöker jag överbrygga klyftan som finns mellan den molekylära epidemiologin och den genetiska mångfalden hos polymorfa antigen som visat sig vara viktiga i utvecklingen av naturligt förvärvad immunitet mot P. falciparum, och utformningen av en vaccinformulering som är kapabel att framkalla skydd som överskrider stammar mot mänsklig malaria.

  Dessutom använder jag AI-modelleringsverktyg (t.ex. Alphafold2) för att identifiera epitoper på parasitproteiner som kan riktas av neutraliserande antikroppar, samt mänskliga allelvarianter som är involverade i naturlig resistens mot malaria.

Undervisning

 • Sedan 2019 har jag koordinerat den största uppgiften för kursen "Molekylärmedicin - Kardiometaboliska och Infektionssjukdomar" som är en del av grundprogrammet i Biomedicin. Jag är också föreläsare för doktorandkursen "Grundläggande Immunologi" som tillhör programmet i Allergi, Immunologi och Inflammation på MedS där jag håller föreläsningen "Immunsvaret på Protozoa Infektioner". Sist men inte minst har jag varit huvudorganisatören och en av föreläsarna för den tvååriga doktorandkursen "Klinisk och Molekylär Parasitologi och Mykologi" (5234, 1, 5 högskolepoäng) som erbjuds av MTC år 2021 och 2023.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI