Infektionssjukdomar

Avdelningen för infektionssjukdomar bedriver klinisk, epidemiologisk och experimentell forskning inom ett brett område av infektioner. Vi studerar tuberkulos, HIV, covid-19, sepsis och andra bakteriella och vårdrelaterade infektioner, tropiska infektioner med fokus på malaria, samt även grundläggande immunologi. Målet är att förbättra diagnostik och behandling av infektioner och bidra till utveckling av vaccin och andra förebyggande åtgärder.

Vår forskning och utbildning sker i nära samarbete med Karolinska Universitets­sjukhuset och andra vårdenheter inom Region Stockholm vilket möjliggör translationell forskning i våra experimentella miljöer på BioClinicum och SciLifeLab. Vi har även flera projekt och samarbeten i andra delar av världen där vissa infektioner sprids.

Vår forskning

Forskargrupp Adnane Achour: Strukturell och biofysikalisk immunologi

Forskargrupp Kristina Broliden: Identifiering av molekylära signaler i genitalslemhinnan som skyddar mot sexuellt överförbara infektioner
- Team Leo Hanke:

Forskargrupp Anna Färnert: Globala infektioner.
- Team Christopher Sundling: Inflammation och immunreglering vid infektion

Forskargrupp Pontus Nauclér: Att minska antibiotikaresistensen 

 

Kontakta avdelningen

Organisatorisk tillhörighet: Avdelningen för infektionssjukdomar hör till institutionen för medicin, Solna (MedS).

Administrativt stöd: Är du anställd på, anknuten till, eller har ett ärende kopplat till avdelningen är du välkommen att vända dig till avdelningens administratör.

Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Infektionskliniken, NB6:02.

Profile image

Anna Färnert

Avdelningschef, professor/överläkare
Profile image

Sahra Bunner

Avdelningsadministratör
+46852481556
AF
Innehållsgranskare:
2024-07-04