Helena Hervius Askling

Helena Hervius Askling

Anknuten till Undervisning/Handledning | Docent
Besöksadress: B2:03, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Infekt Färnert A, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Specialistläkare och docent i infektionssjukdomar med särskild vaccinexpertis. Kursledare och grundare av Vaccinering i praktiken, en
  tvåveckors kurs i vaccinologi för läkare och sjuksköterskor. Expertkoordinator inom infektionssjukdomar och vaccinberedskap på Karolinska Institutets Centrum för hälsokriser.

  Jag har uppdrag som ordförande för Expertgruppen för vaccinationer, Region Stockholms läkemedelskommittée och leder Svenska Infektionsläkarföreningens vaccingrupp.

Forskningsbeskrivning

 • Kliniska vaccinstudier och registerbaserad forskning. Vaccinimmunogenicitet och effekt i olika subpopulationer

 • immunsupprimerade, gravida, äldre,
  obesitas. Implementering, hälsoekonomi och vaccinationsgenombrott.

Undervisning

 • Kursledare och grundare av "Vaccinering i praktiken", en 2-veckors kurs i vaccinologi för läkare och sjuksköterskor.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent, infektionssjukdomar, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI