Avdelningen för innovativ vård

This page in English

Innovativ vård består av ett tjugotal medarbetare som bedriver tvärvetenskaplig forskning inom vårdvetenskap. 

Vi studerar patienter och anhörigas erfarenheter av cancer, hiv och andra potentiellt livshotande och ofta långvariga sjukdomstillstånd, längs hela sjukdomsförloppet - från risk via diagnos och behandling till palliativ vård och vård i livets slutskede.

Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i vår forskning är upplevelsen som den mest grundläggande källan till ny kunskap inom området. Vi tillämpar bland annat upplevelsebaserad co-design (influerad av Bate och Robert, 2006) för att utforma och påverka förändringar i hälso- och sjukvården.

Stor vikt läggs vid att implementera forskningsresultaten. Detta görs genom att koppla samman forskning, utbildning och praxis, samt genom tvärvetenskapliga samarbeten. Vi arbetar tillsammans med nationellt och internationellt välrenommerade forskare, ofta interdisciplinärt med biovetenskap, samhällsvetenskap, konst och design. För att bättre kunna stödja implementering av forskning i praxis forskar vi också kring organisatorisk förståelse, kunskapsutveckling och förändringsarbete.

Nyheter

Forskargruppen

​​Forskargruppsledare, avdelningschef 

Universitetslektor

Lars E Eriksson

Telefon: 08-524 838 31
Enhet: Innovative Care Research
E-post: Lars.Eriksson@ki.se

Forskargruppsledare, biträdande avdelningschef

Professor

Carol Tishelman

Telefon: 08-524 837 44
Enhet: Innovative Care Research
E-post: Carol.Tishelman@ki.se

Forskargruppsmedlemmar

Mohammad Tanvir AhamedDoktorand, Forskarstuderande
Jane E BallAnknuten
Kerstin BelqaidAnknuten
Peter BerggrenAnknuten
Britt-Marie BernhardsonProjektledare
Dean CarsonAnknuten
Anette Edin-LiljegrenAnknuten
Lars E ErikssonUniversitetslektor
Anna ForsbergProjektsamordnare
Ida GoliathForskarassistent
Peter GriffithsProfessor, gäst
Malin HenrikssonDoktorand
Therese JohanssonForskarstuderande
Max KleijbergDoktorand
Adrian LevitskyPostdoc
Maria Lindberg ReiniusForskningsassistent
Rikard LindqvistProjektsamordnare
Ylva OrrevallAnknuten
Sara RunesdotterStatistiker
Sophia SavageProjektledare
Lena SharpAnknuten
Lisa Smeds AleniusDoktorand, Forskarstuderande
Anneli StranzAnknuten
Carol TishelmanProfessor
 

Lena Kroik Forskarstuderande (Umeå Universitet)

Projekt

DöBra

DöBra är ett forskningsprogram som inkluderar ett flertal olika projekt. De syftar alla till att, genom att arbeta förebyggande med ett folkhälsoperspektiv, utveckla kompetens och stärka individer, familjer och personal för att bättre kunna hantera frågor som rör livets slutskede. 

Forskare: Carol Tishelman (professor), Ida Goliath (forskarassistent), Malin Henriksson (doktorand), Max Kleijberg (doktorand), Lena Kroik (doktorand), Therese Johansson (doktorand).

Läs mer om forskningsprogrammet och de olika projekten på hemsidan www.dobra.se

Att underlätta diagnos av lungcancer; kombinerade perspektiv från den upplevda och den biologiska kroppen

I studien undersöks hur subjektiva upplevelser kan länkas till kliniska, metabola och molekylära förändringar, för att underlätta tidigt upptäckt av lungcancer. 

Forskare: Lars E Eriksson (PI), Carol Tishelman (professor), Britt-Marie Bernhardson (projektledare), Janne Lehtiö (professor), Maria Pernemalm (forskningsassistent), Sara Runesdotter (statistiker), Adrian Levitsky (postdoc).

SOL-projektet

I SOL-projektet har vi undersökt hur personer med cancer kan uppleva att deras smak och luktsinnen påverkas i olika stadier av sjukdomen. Vi har också relaterat dessa besvär till andra symptom, välbefinnande och matintag. 

Forskare: Britt-Marie Bernhardson (PI), Kerstin Belqaid (PhD), Carol Tishelman (professor), Ylva Orrevall (PhD) och Eva Månsson Brahme (PhD).

RN4CAST

Projektet Registered Nurse Forecasting in Europe (RN4CAST) var ett multinationellt projekt med 16 deltagande länder som syftade till att bidra till nya innovativa sätt att bedöma behovet av vårdpersonal.

Forskare: Carol Tishelman (professor), Rikard Lindqvist (projektsamordnare), Lisa Smeds Alenius (doktorand), Sara Runesdotter (statistiker)

Läs mer om projektet.

Sjukdomsrelaterd stigma och livskvalitet hos personer som lever med mrsa eller HIV-infektion

Projektets övergripande syften är att kartlägga livssituationen hos personer som lever med mrsa respektive HIV, och att undersöka relationerna mellan sjukdomsrelaterad stigma och hälsorelaterad livskvalitet hos dessa grupper. 

Forskare: Lars E Eriksson (PI), Lena Wettergren (universitetslektor), Veronica Svedhem (docent), Maria Reinius (doktorand), Gudrun Lindh (docent).

Aktiviteter

DöBra-dagen, 12 oktober 2017

DöBra-dagen, 24 augusti 2016

Design in academic health care, 10 Dec 2015 (English)

Innovativ vård i media

Distriktssjuksköterska i extrem glesbygd, Lena Kroik i podden Sjuksköterskesnack, 2018-07-04

Vård utan sjuksköterskor var dömt att misslyckas, DN 2018-01-25

Clearer communication by GPs could speed up cancer diagnosis, City - University of London, 2017-11-22

Sjuksköterskebrist leder till att fler patienter dör, DN 2017-08-06

Du gör skillnad, Vårdfokus nr 12, 2016

Nya vården lyssnar också på patienten, Hufvudstadsbladet, sid. 4, 2016-02-06

Vi möter vårdens utmaningar, Innovationsplatsen Karolinska sjukhuset, sid. 5, 2016

Lifetime Achievement Award 2016 till professor Carol Tishelman, Cancervården, nr. 4, 2016

"Vi ska inte kopiera USA", Dagens Industri, 2015-03-23

Ny syn på patienten behövs, Karolina nr 1, 2015

Vilken kompetens krävs i framtidens cancervård?, Cancervården nr. 3, 2015 

Professur betalas av investmentbolag, Vårdfokus, 2014

Smak- och luktförändringar vid ålderdom och sjukdom (s. 32-33, s.34-35), Svensk Geriatrik, nr. 4, 2014

Lena Sharp om hur vi kan förbättra vårdprocesserna, Cancervården nr. 4, 2014

En inneboende kraft, krönika, Cancervården nr. 3, 2014

Investorfinansierad professor i vårdforskning utsedd vid Karolinska Institutet, KI Nyheter, 2014-11-19

Nyutnämnd professor vill överbrygga gränser mellan vård och omsorg, LIFE-time, 2014-11-19

Årets Lärardag ser in i framtiden, KIBladet nr. 3, 2014

Ny studie - färre sjuksköterskor ger ökad risk att avlida efter operation, KI, 2014-02-25

Fler och högutbildade sjuksköterskor minskar risken för dödsfall efter kirurgi, KI, 2014-02-26

Hon strider vidare för omvårdnadens status, Dagens Medicin, 2012-03-28

Färgstark forskare sticker ut hakan, Omvärldsmagasinet nr. 5, s. 6-7, 2008 

DöBra i media

Viktigt med samisk vård vid livets slut, Sameradion Sveriges Radio, 2018-07-20

DöBra - a program changing the way we think about death, blogg www.deatheducationlund.com, 2018-06-12

Om döden och DöBra Kortleken, Nordegren & Epstein Sveriges Radio P1, 2018-05-30

Kortleken som kan hjälpa oss att dö bättre, Sydsvenska Dagbladet, 2018-05-09

Spela kort inför döden, Modern psykologi, juni 2018

Forskningsprojekt ska fånga upp tankar om vård- och omsorgsmiljöer, Stockholms stad, 2018-03-23

Lättare prata om döden, SVT Rapport, 2018-03-19

Var femte person dör hemma, SVT (Hem & Hyra) 2018-03-08

Föreläsning Lena KroikStaareveckan 2018, 2018-02-07

Kortlek ska främja samtal om livets slut, Läkartidningen, 2018-02-22

När kallkällan sinar, Sydsamiskt Kyrkoblad - Daerpies Dierie, nr 3 2017, s.17

Bingo gör döden mindre dramatisk, Mitt i Söderort, 2016-11-30

I huvudet på en forskare, Cancervården nr 3, 2016

Hur skulle du vilja ha det i livets slutskede, Demensforum nr 3, 2016

We need to discuss end-of-life, From cell to society, KI, 2015

Carol Tishelman - vård i livets slutskede, KI, 2015-11-12

Prata om döden!, Livet & Döden, Danderyds församlings tidskrift Livet nr. 3, 2015

Forskare med döden på agendan, Dagens Industri, 2015-07-09

Gör livets sista dagar lättare, Forte Magasin, nr. 3, 2015

Doktorand och renägare från Borgafjäll, Omvårdnadsmagasinet nr. 2, s. 6-9, 2015

Carol Tishelman vill att vi pratar om döden, DöBra forskarporträtt, 2015-03-15

DöBra Café lockade många besökare, Stockholms Sjukhem, 2014-10-30

Utvalda publikationer och rapporter

Meeting the future bio-behavioral healthcare sciences - Innovations for Healthcare Science, Innovative Care Report 1

Meeting Health Care Challenges, Innovative Care Report 2

Patients' initial steps to cancer diagnosis in Denmark, England and Sweden: what can a qualitative, cross-country comparison of narrative interviews tell us about potentially modifiable factors?
MacArtney J, Malmström M, Overgaard Nielsen T, Evans J, Bernhardson B, Hajdarevic S, et al
BMJ Open 2017 Nov;7(11):e018210

Beyond the visual and verbal: Using participant-produced photographs in research on the surroundings for care at the end-of-life.
Tishelman C, Lindqvist O, Hajdarevic S, Rasmussen B, Goliath I
Soc Sci Med 2016 11;168():120-129

The role of illness perceptions in adherence to surveillance in patients with familial adenomatous polyposis (FAP).
Eriksson L, Fritzell K, Rixon L, Björk J, Wettergren L
Psychooncology 2016 Jun;25(6):699-706

Going public: reflections on developing the DöBra research program for health-promoting palliative care in Sweden.
Lindqvist O, Tishelman C
Prog Palliat Care 2016 Jan;24(1):19-24

Motivators and barriers for HIV testing among men who have sex with men in Sweden.
Persson K, Berglund T, Bergström J, Eriksson L, Tikkanen R, Thorson A, et al
J Clin Nurs 2016 Dec;25(23-24):3605-3618

A longitudinal study of changing characteristics of self-reported taste and smell alterations in patients treated for lung cancer.
Belqaid K, Tishelman C, McGreevy J, Månsson-Brahme E, Orrevall Y, Wismer W, et al
Eur J Oncol Nurs 2016 Apr;21():232-41

Room for Death--International museum-visitors' preferences regarding the end of their life.
Lindqvist O, Tishelman C
Soc Sci Med 2015 Aug;139():1-8

Opening the doors a crack wider: palliative care research data in the public domain.
Lindqvist O, Rasmussen B, Fürst C, Tishelman C,
BMJ Support Palliat Care 2016 Mar;6(1):113-5

InnovationPalliativ vård