Avdelningen för innovativ vård

Innovativ vård består av ett tjugotal medarbetare som bedriver tvärvetenskaplig forskning inom vårdvetenskap.

Vi studerar patienter och anhörigas erfarenheter av cancer, hiv och andra potentiellt livshotande och ofta långvariga sjukdomstillstånd, längs hela sjukdomsförloppet - från risk via diagnos och behandling till palliativ vård och vård i livets slutskede.

Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i vår forskning är upplevelsen som den mest grundläggande källan till ny kunskap inom området. Vi tillämpar bland annat upplevelsebaserad co-design (influerad av Bate och Robert, 2006) för att utforma och påverka förändringar i hälso- och sjukvården.

Stor vikt läggs vid att implementera forskningsresultaten. Detta görs genom att koppla samman forskning, utbildning och praxis, samt genom tvärvetenskapliga samarbeten. Vi arbetar tillsammans med nationellt och internationellt välrenommerade forskare, ofta interdisciplinärt med biovetenskap, samhällsvetenskap, konst och design. För att bättre kunna stödja implementering av forskning i praxis forskar vi också kring organisatorisk förståelse, kunskapsutveckling och förändringsarbete.

  Forskargrupp Eriksson

  Forskargruppsledare, avdelningschef

  Projekt

  Magnet4Europe

  Magnet4Europe är ett internationellt samarbetsprojekt som syftar till att förbättra mental hälsa och välbefinnande för hälso- och sjukvårdspersonal genom att förbättra den kliniska arbetsmiljön på cirka 60 sjukhus i Europa.

  DöBra

  DöBra är ett forskningsprogram som inkluderar ett flertal olika projekt. De syftar alla till att, genom att arbeta förebyggande med ett folkhälsoperspektiv, utveckla kompetens och stärka individer, familjer och personal för att bättre kunna hantera frågor som rör livets slutskede. 

  Forskare: Carol Tishelman (professor), Ida Goliath (forskarassistent), Malin Eneslätt (doktorand), Max Kleijberg (doktorand), Lena Kroik (doktorand), Therese Johansson (doktorand) och Åsa Olsson (doktorand).

  Läs mer om forskningsprogrammet och de olika projekten på hemsidan www.dobra.se

  Att underlätta diagnos av lungcancer; kombinerade perspektiv från den upplevda och den biologiska kroppen

  I Patientens Erfarenhet av sina Kroppsliga förändringar vid LUngutredniNG (PEKLUNG) (PEX-LC: The Patient EXperience of their bodily changes for LungCancer investigation) undersöks hur subjektiva upplevelser kan länkas till kliniska, metabola och molekylära förändringar, för att underlätta tidigt upptäckt av lungcancer. 

  Forskare: Lars E Eriksson (PI), Carol Tishelman, Maria Pernemalm, Janne Lehtiö, Britt-Marie Bernhardson, Sara Runesdotter, Mohammad Tanvir Ahamed.

  SOL-projektet

  I SOL-projektet har vi undersökt hur personer med cancer kan uppleva att deras smak och luktsinnen påverkas i olika stadier av sjukdomen. Vi har också relaterat dessa besvär till andra symptom, välbefinnande och matintag. 

  Forskare: Britt-Marie Bernhardson (PI), Kerstin Belqaid (PhD), Carol Tishelman (professor), Ylva Orrevall (PhD) och Eva Månsson Brahme (PhD).

  RN4CAST

  Projektet Registered Nurse Forecasting in Europe (RN4CAST) var ett multinationellt projekt med 16 deltagande länder som syftade till att bidra till nya innovativa sätt att bedöma behovet av vårdpersonal.

  Forskare: Carol Tishelman (professor), Rikard Lindqvist (projektsamordnare), Lisa Smeds Alenius (PhD), Sara Runesdotter (statistiker)

  Läs mer om projektet.

  Stigma och livskvalitet hos personer som lever med mrsa eller HIV-infektion

  Projektets övergripande syften är att kartlägga livssituationen hos personer som lever med mrsa respektive HIV, och att undersöka relationerna mellan sjukdomsrelaterad stigma och hälsorelaterad livskvalitet hos dessa grupper. 

  Forskare: Lars E Eriksson (PI), Lena Wettergren, Veronica Svedhem, Maria Reinius, Gudrun Lindh.

  Aktiviteter

  DöBra-dagen, 12 oktober 2017

  DöBra-dagen, 24 augusti 2016

  Design in academic health care, 10 Dec 2015 (English)

  Innovativ vård i media

  Forskare: Fler sjuksköterskor sparar pengar, liv och vårddagar, DN 2019-10-06

  "Högt pris med för få sjuksköterskor", Vårdfokus 2019-09-13

  Tydlig koppling mellan sjuksköterskors arbetsmiljö och patientsäkerhet, KI Nyheter 2019-01-17

  Sjuksköterskan i väglöst land, SR Tendens 2018-01-08

  Distriktssjuksköterska i extrem glesbygd, Lena Kroik i podden Sjuksköterskesnack, 2018-07-04

  Vård utan sjuksköterskor var dömt att misslyckas, DN 2018-01-25

  Clearer communication by GPs could speed up cancer diagnosis, City - University of London, 2017-11-22

  Sjuksköterskebrist leder till att fler patienter dör, DN 2017-08-06

  Du gör skillnad, Vårdfokus nr 12, 2016

  Nya vården lyssnar också på patienten, Hufvudstadsbladet, sid. 4, 2016-02-06

  Vi möter vårdens utmaningar, Innovationsplatsen Karolinska sjukhuset, sid. 5, 2016

  Lifetime Achievement Award 2016 till professor Carol Tishelman, Cancervården, nr. 4, 2016

  "Vi ska inte kopiera USA", Dagens Industri, 2015-03-23

  Ny syn på patienten behövs, Karolina nr 1, 2015

  Vilken kompetens krävs i framtidens cancervård?, Cancervården nr. 3, 2015 

  Professur betalas av investmentbolag, Vårdfokus, 2014

  Smak- och luktförändringar vid ålderdom och sjukdom (s. 32-33, s.34-35), Svensk Geriatrik, nr. 4, 2014

  Lena Sharp om hur vi kan förbättra vårdprocesserna, Cancervården nr. 4, 2014

  En inneboende kraft, krönika, Cancervården nr. 3, 2014

  Investorfinansierad professor i vårdforskning utsedd vid Karolinska Institutet, KI Nyheter, 2014-11-19

  Nyutnämnd professor vill överbrygga gränser mellan vård och omsorg, LIFE-time, 2014-11-19

  Årets Lärardag ser in i framtiden, KIBladet nr. 3, 2014

  Ny studie - färre sjuksköterskor ger ökad risk att avlida efter operation, KI, 2014-02-25
  Forskare vid MMC är medförfattare till studien som visar på att färre och lägre utbildade sjuksköterskor ger ökad risk att avlida efter kirurgiskt ingrepp. Tillsammans med kollegor i nio europeiska länder har de undersökt överlevnaden 30 dagar efter ett antal vanliga kirurgiska ingrepp. Totalt ingick över 420 000 patienter vid 300 sjukhus.

  Fler och högutbildade sjuksköterskor minskar risken för dödsfall efter kirurgi, KI, 2014-02-26

  Hon strider vidare för omvårdnadens status, Dagens Medicin, 2012-03-28

  Färgstark forskare sticker ut hakan, Omvärldsmagasinet nr. 5, s. 6-7, 2008 

  DöBra i media

  Döcirkel om den egna döden, TV4 Nyheter 2019-03-03

  Döden berör oss alla - folkhälsoperspektiv på döende och död, Palliativ Vård nr 4 2018

  DöBra Kortleken för samtal inom ASIH, Palliativ Vård nr 4 2018

  Döbra Kortleken - ett verktyg för att samtala om döende och död, Palliativ Vård nr 4 2018

  Alla pratade om hur man skulle dö, ingen pratade om hur man skulle leva,  s. 2-3, Palliativ Vård, nr 4, 2018

  Viktigt med samisk vård vid livets slut, Sameradion Sveriges Radio, 2018-07-20

  DöBra - a program changing the way we think about death, blogg www.deatheducationlund.com, 2018-06-12

  Om döden och DöBra Kortleken, Nordegren & Epstein Sveriges Radio P1, 2018-05-30

  Kortleken som kan hjälpa oss att dö bättre, Sydsvenska Dagbladet, 2018-05-09

  Spela kort inför döden, Modern psykologi, juni 2018

  Med hälsan i behåll, PRO Studiematerial, lanserat 2018-04-03

  Forskningsprojekt ska fånga upp tankar om vård- och omsorgsmiljöer, Stockholms stad, 2018-03-23 (länk ej tillgänglig)

  Lättare prata om döden, SVT Rapport, 2018-03-19

  Var femte person dör hemma, SVT (Hem & Hyra) 2018-03-08

  Föreläsning Lena Kroik, Staareveckan 2018, 2018-02-07

  Kortlek ska främja samtal om livets slut, Läkartidningen, 2018-02-22

  När kallkällan sinar, Sydsamiskt Kyrkoblad - Daerpies Dierie, nr 3 2017, s.17

  Bingo gör döden mindre dramatisk, Mitt i Söderort, 2016-11-30

  I huvudet på en forskare, Cancervården nr 3, 2016

  Hur skulle du vilja ha det i livets slutskede, Demensforum nr 3, 2016

  Vård i livets slutskede (We need to discuss end-of-life), From cell to society, KI, 2015

  Carol Tishelman - vård i livets slutskede, KI, 2015-11-12

  Prata om döden!, Livet & Döden, Danderyds församlings tidskrift Livet nr. 3, 2015

  Forskare med döden på agendan, Dagens Industri, 2015-07-09

  Gör livets sista dagar lättare, Forte Magasin, nr. 3, 2015

  Doktorand och renägare från Borgafjäll, Omvårdnadsmagasinet nr. 2, s. 6-9, 2015

  Carol Tishelman vill att vi pratar om döden, DöBra forskarporträtt, 2015-03-15

  DöBra Café lockade många besökare, Stockholms Sjukhem, 2014-10-30 (länk ej tillgänglig)

  Utvalda publikationer och rapporter

  Sensations, symptoms, and then what? Early bodily experiences prior to diagnosis of lung cancer 
  Bernhardson Bm, Tishelman C, Rasmussen Bh, Hajdarevic S, Malmström M, Overgaard Hasle Tl, Locock L, Eriksson Le
  PloS one 2021;16(3):e0249114-

  Towards a new understanding of HIV-related stigma in the era of efficient treatment- A qualitative reconceptualization of existing theory
  Reinius M, Andersson Gz, Svedhem V, Wettergren L, Wiklander M, Eriksson Le
  JOURNAL OF ADVANCED NURSING 2021;77(5):2472-2480

  Longitudinal trends and determinants of patient-reported side effects on ART-a Swedish national registry study
  Mellgren Å, Eriksson Le, Reinius M, Marrone G, Svedhem V
  PloS one 2020;15(12):e0242710-

  Stigma reduction interventions in people living with HIV to improve health-related quality of life
  Andersson Gz, Reinius M, Eriksson Le, Svedhem V, Esfahani Fm, Deuba K, Rao D, Lyatuu Gw, Giovenco D, Ekström Am
  The lancet. HIV 2020;7(2):e129-e140

  Developing and using a structured, conversation-based intervention for clarifying values and preferences for end-of-life in the advance care planning-naïve Swedish context: Action research within the DöBra research program.
  Tishelman C, Eneslätt M, Menkin E, Lindqvist O
  Death Stud 2019 Dec;():1-13

  Beyond viral suppression: the quality of life of people living with HIV in Sweden.
  Zeluf-Andersson G, Eriksson LE, Schönnesson LN, Höijer J, Månehall P, Ekström AM
  AIDS Care 2019 Apr;31(4):403-412

  The Relationship Between Stigma and Health-Related Quality of Life in People Living with HIV Who Have Full Access to Antiretroviral Treatment: An Assessment of Earnshaw and Chaudoir's HIV Stigma Framework Using Empirical Data.
  Reinius M, Wiklander M, Wettergren L, Svedhem V, Eriksson LE
  AIDS Behav 2018 Dec;22(12):3795-3806

  It is important that the process goes quickly, isn't it?" A qualitative multi-country study of colorectal or lung cancer patients' narratives of the timeliness of diagnosis and quality of care.
  Malmström M, Rasmussen BH, Bernhardson BM, Hajdarevic S, Eriksson LE, Andersen RS, et al
  Eur J Oncol Nurs 2018 Jun;34():82-88

  Patients' initial steps to cancer diagnosis in Denmark, England and Sweden: what can a qualitative, cross-country comparison of narrative interviews tell us about potentially modifiable factors?
  MacArtney J, Malmström M, Overgaard Nielsen T, Evans J, Bernhardson BM, Hajdarevic S, et al
  BMJ Open 2017 Nov;7(11):e018210

  Beyond the visual and verbal: Using participant-produced photographs in research on the surroundings for care at the end-of-life.
  Tishelman C, Lindqvist O, Hajdarevic S, Rasmussen BH, Goliath I
  Soc Sci Med 2016 11;168():120-129

  Going public: reflections on developing the DöBra research program for health-promoting palliative care in Sweden.
  Lindqvist O, Tishelman C
  Prog Palliat Care 2016 Jan;24(1):19-24

  A longitudinal study of changing characteristics of self-reported taste and smell alterations in patients treated for lung cancer.
  Belqaid K, Tishelman C, McGreevy J, Månsson-Brahme E, Orrevall Y, Wismer W, et al
  Eur J Oncol Nurs 2016 Apr;21():232-41

  Room for Death--International museum-visitors' preferences regarding the end of their life.
  Lindqvist O, Tishelman C
  Soc Sci Med 2015 Aug;139():1-8

  Opening the doors a crack wider: palliative care research data in the public domain.
  Lindqvist O, Rasmussen BH, Fürst CJ, Tishelman C,
  BMJ Support Palliat Care 2016 Mar;6(1):113-5