Therese Johansson

Therese Johansson

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Lars E Eriksson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag disputerade 2022 med avhandlingen /A 'new public health' perspective on
  building competence for end-of-life care and communication: how death
  literacy can be developed and measured /(se länk nedan). För närvarande
  arbetar jag som post-doctoral research associate vid Cicely Saunders
  Institute of Palliative Care, Policy &
 • Rehabilitation, King's College London,
  och nås framförallt på therese.johansson@kcl.ac.uk [1].
  Jag har ett brett forskningsintresse inom vårdvetenskap, psykologi,
  folkhälsa och sociologi. Mitt främsta forskningsområde rör livets slut
  och beredskap för att vårda personer som är döende, men jag är
  generellt intresserad av frågor som berör människan och dess upplevelse av
  hälsa, sjukdom, behandling, och vård- och omsorgssystem. Jag är också
  intresserad av påverkan mellan arbetskultur eller -organisation och
  kompetens, attityder, och normer bland personal.
  Jag har en bakgrund i psykologi, med en kandidatexamen (BScHons) från
  University of Stirling (UK) och en masterexamen i tillämpad forensisk
  psykologi från University of York (UK). Tidigare har jag arbetat som
  forskningsassistent i flera projekt vid Institutionen för psykologi och
  Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet.
  [1] mailto:therese.johansson@kcl.ac.uk

Undervisning

 • Kontaktlärare i kursen Ledarskap för sjuksköterskor vid Institutionen för
  Lärande, Informatik, Management och Etik (KI) mellan 2020 och 2021, med
  fokus framförallt på processer för verksamhetsutveckling, implementering
  och utvärdering.
  Jag har tidigare undervisat i statistik och forskningsmetodik vid
  Psykologiska institutionen på Stockholms Universitet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI