Lisa Smeds Alenius

Lisa Smeds Alenius

Assisterande Lektor
E-postadress: lisa.smeds@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18 A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC von Knorring, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är assisterande lektor och ingår i forskargruppen Ledarskap i sjukvård och akademi på Medical Management Center på LIME där ca 50% av min tid går till forskning och 50% till utbildning. Som forskare är jag projektkoordinator och work package leader i ett EU-finansierat projekt, Magnet4Europe. Inom utbildning är jag är kursansvarig för uppdragsutbildningskurserna Ledarskap och Organisationsutveckling 1, 30hp och Ledarskap och Organisationsutveckling 2, 30hp som tillsammans leder fram till en magisterexamen inom ämnet Medical Management.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsfokus handlar om hälso- och sjukvårdsorganisationer och arbets/vårdmiljöns betydelse för vårdkvalitet och patientsäkerhet på
  akutsjukhus. Jag är också intresserad av hur arbetsprocesser och vårdkompetens kan användas på ett optimalt sätt för att främja god och
  säker vård för patienterna. Ett annat fokusområde handlar om samspelet mellan individen och organisationen och hur synergieffekter kan skapas där
  personalen känner att de har möjlighet och förutsättningar att bidra med sin kompetens till sin fulla potential vilket kan leda till en stabilare
  arbetsstyrka och en attraktivare arbetsplats.

  I ett spännande forskningsprojekt, Magnet4Europe, som finansieras inom EUs forskningsprogram Horizon 2020 följer vi implementeringen av
  organisationsmodellen för Magnetsjukhus på 65 sjukhus i Europa, varav tre sjukhus i Sverige. Förutom Sverige så deltar också Tyskland, England, Irland, Norge och Belgien.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Assisterande Lektor, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2022-
 • Assisterande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI