Tina Gustavell

Tina Gustavell

Postdoktor
E-postadress: tina.gustavell@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Lars E Eriksson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Kliniskt verksam och disputerad sjuksköterska. Jag har just nu en tjänst som postdoktor på KI. Jag har även en anställning som omvårdnadsansvarig på Karolinska Universitetssjukhuset, Tema Cancer och är då ansvarig för forskning, utbildning och utveckling på kliniknivå. När jag arbetar kliniskt vårdar jag patienter på vårdavdelning och träffar då patienter som genomgått behandling av cancer i övre magtarmkanalen, oftast efter stor kirurgi.
  Sjuksköterskeutbildning med kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap, examen 2003.
  Magister i omvårdnadsvetenskap (huvudsaklig inriktning kirurgisk vård), examen 2010.
  Forskarutbildning, examen 2019.

Forskningsbeskrivning

Undervisning

 • Jag handleder studenter som skriver sin magisteruppsats.

  Jag är klinisk handledare för sjuksköterskestudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning.

  Jag föreläser regelbundet om kirurgisk omvårdnad och om specialistsjuksköterskans roll.

  Jag är kursansvarig för en kurs på avancerad nivå: Gastro-onkologisk vård och omvårdnad (7, 5 hp).

  Jag är för närvarande bihandledare till två doktorander.

Artiklar

Anställningar

 • Postdoktor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2019
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2003
 • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI