Max Kleijberg

Max Kleijberg

Postdoktor
E-postadress: max.kleijberg@ki.se
Telefon: +46852486581
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Lars E Eriksson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är postdok forskare vid Karolinska Institutet med en bakgrund i design och vårdvetenskap. Jag är anknuten som forskare till Stockholms Konstnärliga Högskola. Jag jobbar även på Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland som processledare jämlik vård.

   

 • Mitt forskningsintresse rör hälsofrämjande och jämlikhetsperspektiv på åldrande, cancer, och livets slutskede, med särskild fokus på HBTQ+ personer och personer med sämre socioekonomiska förutsättningar. Min forskning är tvärdisciplinär och involverar berörda samhällsaktörer för att tillsammans utveckla både ny kunskap och förändring.

   

 • Pågående forskningsprojekt handlar om att undersöka HBTQ+ perspektiv på döende, död, sorg och vård i livets slutskede

 • mental hälsa och sociala nätverk bland äldre HBTQ+ personer
 • hur screeningsprogrammet för livmoderhalscancer kan förbättras för transpersoner
 • samt hur cancerprevention och tidigt upptäckt kan främjas hos personer som bor i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar.

Forskningsbeskrivning

 • Health promotion, health equity, aging, intergenerational interaction, severe illness, cancer, end-of-life, palliative care
  Action research, participatory research, community-based research, transdisciplinary research

Artiklar

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Postdoktor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI