Team Global hälsa och hållbar utveckling

Vår forskning omfattar global hälsa, omvårdnad och hållbar utveckling och har särskilt fokus på mödrahälsa ur ett låginkomstlands perspektiv. Global hälsa är tvärvetenskapligt och inkluderar både hälsoutmaningar i ett internationellt perspektiv och lokala utmaningar inom hälso- och sjukvårdssystemet. Miljörelaterad hälsa är en viktig del.

Omvårdnad tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. Evidensbaserad kunskap på både individ-, grupp- och samhällsnivå används för att säkerställa patientsäkerhet, kvalitativ vård och för att förebygga ohälsa. Hållbar utveckling definieras (Bruntlandkommissionen 1987) som utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Här inkluderas hälsa, omvårdnad och hälsosam miljö, men också ekonomisk och social välfärd.

Aktuellt gemensamt projekt

Globala målen för hållbar utveckling. Logga

För närvarande samordnar detta team ett forskningsnätverk om förebyggande mödrahälsovård i Uganda, med samarbetspartner i Jordanien och i South Africa (VR-supported).

Gruppledare

Gruppmedlemmar

Beth Maina Ahlberg

Professor Emerita in Global Health

Staffan Bergström

Professor Emeritus/Emerita

Owolabi Bjälkander

Forskare
Profile image

Susanne Guidetti

Professor/Arbetsterapeut

Omar Hawajri

Adjunkt
+46852483774

Atika Khalaf

Anknuten till forskning

Kristianstad University

Profile image

Asli Kulane

Lektor
+46852483388

Edward Kumakech

Anknuten till Forskning

Thivhulawi Malwela

Anknuten till Forskning

Tara Mantler

Assistant professor

Western University, Faculty of Health Sciences, School of Health Studies, London

Sonto Maputle

Anknuten till forskning

Venda University

Profile image

Lena Marions

Anknuten till Forskning
Profile image

Margarita Mondaca

Adjunkt;Biträdande Lektor

Aisha Nalusiba

Anknuten till forskning
+46704555377

Region Stockholm

Faith Nawagi

Anknuten till forskning

RN, BSN, PGC Clin Epi, MIPH

Ph.D. HPE  Scholar

Kampala, Uganda

Zada Pajalic

Professor, Dr Med Sci, PhD
+47 457 332 43

ICT/Välfärdsteknologi

Martin Söderberg

Anknuten till forskning
+46736721305

PhD, sociolog Migrationsverket Malmö 

Profile image

Hana Taha

Anknuten till Forskning

Jipi Varghese

Assistant professor 

College of Health Sciences, Department of nursing, University of Fujairah,

United Arab Emirates 

VB
Innehållsgranskare:
Annica Karlsson
2024-02-02