Marijane Luistro Jonsson

Marijane Luistro Jonsson

Postdoktor
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Lars E Eriksson, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är postdoktor i Lars E. Erikssons forskargrupp vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Jag arbetar med ett projekt som fokuserar på kopplingarna mellan patientupplevda symtom och deras cirkulerande biomarkörer, för att underlätta tidig upptäckt och behandling av lungcancer. Innan jag började på KI disputerade jag och var postdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm, där jag forskade och undervisade om beteendedimensionen av hållbarhetsfrågor. Min doktorsavhandling undersökte mänskligt samarbete inför katastrofer, med hjälp av en stokastisk spelmodell för allmäna nyttigheter (public goods game).

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI