Åsa Olsson

Åsa Olsson

Universitetsadjunkt, Adj
E-postadress: asa.olsson@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialistsjuksköterska med flera års klinisk erfarenhet främst från
  äldrevård. Sedan 2017 har jag arbetat i Stockholms stad med studentmottagande
  och utbildningssamverkan mellan universitet och kommuner.
  Ett av mina mål med mitt arbete är att öka möjligheterna för
  samverkan och därigenom minska gapet mellan akademi och äldreomsorg.
  Inom ramen för min anställning är jag sedan 2020
  doktorand vid enheten för omvårdnad, NVS. Min forskning bygger vidare
  på tidigare och pågående forskning inom forskningsprogrammet DöBra.
  Mitt doktorandprojekt är ett aktionsforskningsprojekt där vi utforskar implementeringen av proaktiva samtal i livets slutskede
  mellan boende och/eller familjemedlemmar på särskilda boenden.
  Vårt mål är att utforska tidiga förberedande samtal inför livets slutl ur de boendes, familjens, personalens och ledningens perspektiv.
  Utöver detta är jag projektledare för ett treårigt samarbetsprojekt som syftar till att underlätta samarbetet mellan KI:s utbildningsprogram och kommuner.

  Som doktorand är jag är ansluten till SWEAH, den nationella forskarskolan
  om åldrande och hälsa [1]
  [1] https://www.sweah.lu.se/

Forskningsbeskrivning

 • Livets slutskede, palliativ vård, folkhälsa, äldreomsorg, kvalitativa metoder, tolkande beskrivning, aktionsforskning, livskvalitet, personcentrerad vård, vårdplanering, familjecentrerad vård, demens

Undervisning

 • Jag har en bakgrund som pedagogisk utvecklare inom den medicinska utbildningsenheten på Karolinska Institutet, där jag var kursansvarig. Jag har läst 15 hp högskolepedagogik och har många års erfarenhet av att handleda studenter.

Artiklar

Anställningar

 • Universitetsadjunkt, Adj, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2018-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2017
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI