Ida Gundlund Goliath

Ida Gundlund Goliath

Adjungerad Lektor | Docent
E-postadress: ida.goliath@ki.se
Telefon: 08-524 865 33
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Lars E Eriksson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Som sjuksköterska och forskare har jag arbetat med och för människor som
  befinner sig nära döden i olika roller i över trettio år. Mitt
  avhandlingsarbete stärkte min övertygelse om att människors
  erfarenhetsbaserade kunskap behöver efterfrågas, användas, och kombineras
  med evidens för att uppnå hållbara förändringar och förbättringar,
  även på organisatorisk nivå. Ett av mina mål som forskare har därför
  varit att minska gapet mellan forskningsfrågor, kunskapsgenerering och
  användning av kunskap.
  Den forskning jag bedriver utgår i huvudsak från ett hälsofrämjande
  folkhälsoperspektiv med fokus på äldreomsorg. Vi använder en bredd av
  metoder bland annat aktionsforskning, en ansats som kombinerar forskning och
  förändringsprocesser i samverkan med dem som berörs - äldre, anhöriga
  och personal.
  2018 -2019 SFO-V fellow (Strategiska forskningsområdet vård)
  2021 Karolinska Institutets kulturpris för forskningsprojektet DöBra
  1989 Legitimerad sjuksköterska, Hälsohögskolan Jägargatan 20, Stockholm
  2005 Magisterexamen, Marie Cederschiöld högskola, Stockholm
  2011 Med Dr, Karolinska Institutet, Stockholm
  2019 Docent i vårdvetenskap, Karolinska Institutet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Vårdvetenskap, Karolinska Institutet, 2019
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI