Vanja Berggren

Vanja Berggren

Lektor | Docent
E-postadress: vanja.berggren@ki.se
Telefon: +46852483606
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 1, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Summary
  Vanja Berggren is teaching at different courses in health sciences and in
  nursing at Karolinska Institutet. Her field of research is sexual and
  reproductive health and rights (SRHR).
  Vanja co-ordinates a projectgroup on gobal health at
  https://ki.se/en/nvs/global-health-nursing-and-sustainable-development
  that also acts as co-ordning platform of a research network on female
  genital mutilation (FGM).

Forskningsbeskrivning

 • Vanja Berggren, lektor i omvårdnad, docent i folkhälsovetenskap
  Medparten av Vanjas forskning är genomförd i sexuell och reproduktiv hälsa
  och rättigheter (SRHR) i låginkomstländer. För närvarande omfattar
  forsknings fokus FNs Hållbarhetsmål (SDGs) 3 och 10, specifikt i samband
  med förebyggbara sjukdomar i Mellan östern (främst
  Jordanien), mödrahälsovård mm i Sydafrika och hållbar hälsa (SRHR) efter
  immigration till Sverige.
  Pågående relevanta projekt
  1 Community health capacity building collaboration with Limpopo University in
  South Africa, supported by SAMR-FORTE´, capacity building in maternal
  health.
  2 Prevention of Female Genital Mutilation in the community. A National
  Research Network. Funded by FORTE (2019-2021).
  Vanja co-ordinates a project group in *Sexual health, nursing och sustainable
  development *at the Division of Nursing, Department of Neurobiology,
  Caringscience and Society, Karolinska Institutet.

Undervisning

 • Vanja Berggren har undervisat i Global hälsa, folkhälsovetenskap och
  omvårdnad vid flera svenska Universitet samt vid post doktoral period i
  Syrien samt i Saudiarabien. För närvarande är Vanja kursledare för kursen
  Sexuell hälsa samt kursen Hälsa, livsvillkor och miljö vid enheten för
  omvårdnad, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle,
  vid Karolinska Institutet.
  Vanja har bidragit med kapitel mm till sammanlagt 8 böcker, den senaste
  följer här:
  *Berggren V. *(2019) Book title: The Convention of the Child in Perspectives.
  Chapter: Genital mutilations of girls in a Swedish context. (In Swedish)
  Könsstympning av flickor i en svensk kontext. i boken: /Perspektiv på
  barnkonventionen. Forskning, teori och praktik./ Redaktörer: Ponnert, Lina
  &
 • Sonander, Anna. Studentlitteratur, Lund. ISBN: 978-91-44-12501-5

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2019-

Examina och utbildning

 • Docent, Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, 2019
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI