Integrativ fysiologi – Juleen Zierath och Anna Krook

Vi fokuserar på att identifiera de underliggande mekanismer som styr olika metabola sjukdomar. I synnerhet, men inte enbart med fokus på, insulinresistens i skelettmuskulatur.

research group Krook and Zierath at FyFa

Vår forskning

Det övergripande syftet med forskningen inom integrativ fysiologi är att upptäcka och definiera riktpunkter som är viktiga inom metabola sjukdomar, till exempel vid nedsatt glukos homeostas och typ 2-diabetes mellitus.

Forskargruppen fokuserar på att identifiera de underliggande mekanismer som styr olika metabola sjukdomar. I synnerhet, men inte enbart med fokus på, insulinresistens i skelettmuskulatur.

Vi har utvecklat en unik metod för att studera human muskel, och var först med att identifiera vilka molekylära steg som är nedreglerade i insulinsignaleringskedjan i muskel från personer med typ 2-diabetes mellitus. Många försök utförs också på odlad human muskel, både från friska personer och från personer med diabetes för att kartlägga sjukdomsbilden på molekylär nivå.

Ett annat viktigt område för gruppens forskning är effekten av fysisk aktivitet/muskel kontraktion. Fysisk aktivitet ökar muskelns insulinkänslighet, och kan förbättra glukosmetabolismen hos personer med diabetes.

Forskningen syftar till att förstå hur muskeln svarar på fysisk aktivitet och hur insulinkänsligheten regleras.

Strategiska Forskningsprogrammet i Diabetes

Forskargruppen är en del av det Strategiska Forskningsprogrammet i Diabetes på Karolinska Institutet (SRP Diabetes) där professor Anna Krook är huvudkoordinator.

Motion ger DNA-förändringar

Forskargruppen har tidigare publicerat en internationellt uppmärksammad studie i tidskriften Cell Metabolism.

Läs mer om forskning om inflammation och metabolism
Läs pressmeddelandet från Karolinska Institutet: Motion ger DNA-förändringar

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Fyfa and MMK, Solnavägen 9, Biomedicum 4c, Stockholm, Solna, 17177, Sverige

Nyckelord:
Cell- och molekylärbiologi Endokrinologi och diabetes Fysiologi
AK
Innehållsgranskare:
2024-06-13