Alesandra Marica

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Solnavägen 9, Biomedicum C4, 17165 Solna
Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa IF Inflammation och metabolism, 171 77 Stockholm

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI