Arbetsmiljö, hälsa och produktivitet – Christina Björklunds forskargrupp

Vi forskar inom arbetsmiljö med fokus på hybrida arbetsplatser, trakasserier och mobbning, ledarskap, och psykologisk trygghet och dess koppling till psykisk ohälsa, hälsa samt produktivitet. Akademin, hälso- och sjukvård, företagshälsa, industrin är de sektorer som vi studerar. Unga, genus och chefer är våra specialområden.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen