Caroline Olsson

Caroline Olsson

Samordnare | Postdoktor
E-postadress: caroline.olsson@ki.se
Telefon: +46852486506
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Solna
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 IIR Björklund, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är postdoktor på enheten för interventions- och
  implementeringsforskning, vid institutet för miljömedicin. I projektet
  Gunga undersöker vi upplevda orsaker till sjukskrivning på grund
  av psykisk ohälsa samt hinder och resurser för en lyckad arbetsåtergång
  bland unga utifrån ett arbetstagar- och arbetsgivarperspektiv. I projektet
  kommer vi applicera genusteori för att analysera genusrelevanta skillnader
  i upplevelserna. Projektet är finansierat av Forte.
  I projektet Att vara läkare - genusrelaterad utsatthet, hälsa och
  psykosocialarbetsmiljö, undersöker vi läkarstudenter och
  läkares erfarenheter av genusbaserad utsatthet inom professionen. Projektet
  är finansierat av Forte.

Forskningsbeskrivning

 • I projektet GUNGA undersöker vi situationen för unga som blivit sjukskrivna
  på grund av psykisk ohälsa. Vi intervjuar såväl unga sjukskrivna som
  chefer som har erfarenhet av att unga blir sjukskrivna på grund av psykisk
  ohälsa. Genom djupintervjuer vill vi få fördjupad kunskap om upplevda
  orsaker till att just unga riskerar sjukskrivning på grund av psykisk
  ohälsa. Vi kommer också att undersöka upplevda hinder och möjligheter
  för att återgå till arbete. Materialet analyseras utifrån
  relevanta genusteorier.

  Att vara läkare – genusrelaterad utsatthet, hälsa och psykosocialarbetsmiljö.
  Syftet med det här projektet är att undersöka förekomst av genusrelaterad utsatthet och
  trakasserier i relation till hälsa och psykosocial arbetsmiljö för läkarstudenter, doktorander
  och anställda läkare med akademisk tjänst.

  2019 disputerade jag med avhandlingen "Medical doctors' specialty choice -
  in relation to personality, cultural capital and social background".
  Bakgrunden till avhandlingen är att det både globalt och i Sverige är
  svårt att rekrytera läkare till vissa medicinska specialiteter, och detta
  har skapat ett behov av mer kunskap om hur läkare väljer specialitet. Det
  övergripande syftet med avhandlingen har varit att få en djupare kunskap om
  de processer som föregår läkares specialistval.

Undervisning

 • Kursansvarig för kursen Arbetslivsintegrerad rehabilitering inom magisterprogrammet i arbete och hälsa.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Swedish Research Council for Health Working Life and Welfare
  1 January 2022 - 31 December 2023
 • Utbildning till specialistsjuksköterska - skäl till att vidareutbilda sig och val av specialitet
  ALF pedagogik
 • Handledsfrakturer hos äldre: funktionellt långtidsresultat, hälsoekonomisk utvärdering samt analys av självupplevda begränsningar och funktionsbortfall.
  ALF Medicin

Anställningar

 • Samordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2017-
 • Postdoktor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2020-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk forskning o utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI