Christina Björklund

Christina Björklund

Senior Forskare
Telefon: +46852485263
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Solna
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 IIR Björklund, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är seniorforskare och forskargruppsledare vid Karolinska Institutet. Jag har en doktorsexamen i psykologi och är docent i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

  Utbildning:

  Docent, Handelshögskolan i Stockholm, Företagsekonomi, 2014.
  Doktor i psykologi, Handelshögskolan i Stockholm, Enheten för ekonomisk psykologi, 2001.
  Licentiat, Handelshögskolan i Stockholm, Enheten för ekonomisk psykologi, 1997.
  Kandidatexamen i psykologi, Stockholms universitet, 1993.
  Kandidatexamen i psykologi och företagsekonomi, Bethany College, Kansas, USA, 1991., Bethany College, Kansas, USA, 1991.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på olika aspekter av organisationsbeteende såsom arbetsmotivation, mobbning och sexuella trakasserier, chefer och ledarskap, välbefinnande, arbetsprestation, team och arbetsmiljö. Största delen av den forskning jag genomför är relaterad till tillämpad psykologi, vilket innebär problemlösning inom mänskligt beteende såsom hälsoproblem och arbetsplatsproblem. Jag har också deltagit i forskningsprojekt som fokuserar på intervention och implementering. Implemenetringsforskning innefattar forskning om implementering och spridning av effektiva interventioner i praktiken. Dessa inkluderar tex utveckling och implementering av nationella riktlinjer. Jag är medförfattare till flera så som Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen som utvecklats i samarbete med andra forskare, praktiker och Myndigheten för arbetsvetenskap (MYNAK) för att förebygga psykisk ohälsa. En annan riktlinje som jag har medförfattat är Riktlinjer för hantering av sociala hälsorisker på arbetsplatsen – kränkande särbehandling och mobbning.

  Forskningsområden av intresse:

  • Chefer som grupp både inom offentlig och privat sektor
  • Arbetsmotivation och dess relation till välbefinnande och prestation
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö och dess relation till hälsa och prestation
  • Mobbning och trakasserier och dess relation till psykisk ohälsa
  • Genusbaserad utsatthet inom akademin (mobbning, otrevlig beteende, sexuella trakasserier)
  • Psykologisk säkerhet och dess relation till hälsa och säkerhet
  • Interventioner och implementering

  Forskningsprojekt med mig som PI:

  • Hälsans hierarkier, som undersökte chefer på olika nivåer i offentlig sektor
  • Chefer i skottlinjen, som undersökte chefer som mål för mobbning.
  • Ett projekt om unga chefer ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv i privat sektor [1]
  • Arbetsmiljö och produktivitet inom akademin (PI tillsammans med prof. Irene Jensen)
  • Forsknings- och samarbetsprogrammet om genusbaserad utsatthet på KI [2].
  • Rollen av psykologisk säkerhet för att främja arbetsmiljö och hälsa i privata organisationer.
  • Andra projekt som jag är del av men inte PI är implementeringsforskningsstudier som syftar till att identifiera effektiva implementeringsstrategier för att förhindra psykisk ohälsa bland lärare.

  Förtroendeuppdrag:

  2023- Ordförande för KIs arbetsmiljökommitté [3].
  2022- Medlem i arbetsmiljökommittén vid Institutet för Miljömedicin.
  2020-2022 Forsknings- och samarbetsprogrammet om genusbaserad utsatthet på KI.
  2021 - Expert rådgivare till Arbetsmiljöverket med fokus på kränkande särbehandling och mobbning inom akademin.
  2017 -2022 Lärarrepresentant i utbildningskommittén vid Institutet för Miljömedicin.

  [1] https://www.afaforsakring.se/forskning/program/ung-i-arbetslivet/
  [2] https://ki.se/genusprogrammet
  [3] https://medarbetare.ki.se/arbetsmiljonamnden

Undervisning

 • Kursledare och examinator för kursen Utredning och Intervention (7, 5 hp), Masterprogrammet Arbete och Hälsa, IMM.

  Kursledare för en ledarskapskurs för ”Framtidens utbildningsledare” på KI

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI