Gunnar Bergström

Forskare | Docent
Telefon: +46852483201
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Solna
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 IIR Björklund, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Min forskningsprofil sträcker sig från interventions- och
  implementeringsforskning till psykometri och beteendegenetik. Forskningen
  bedrivs/har bedrivits inom klinisk verksamhet, på arbetsplatser och vid
  företagshälsan. I nuläget är jag bl.a. forskningsledare för studien
  ”problemlösningsmetod vid psykisk ohälsa i arbetslivet (PIA-studien).
  Utvärdering av en insats vid företagshälsan.” Jag undersöker också
  vilka faktorer i arbetsmiljön som kan påverka arbetsförmåga, hälsa och
  arbetsprestation, detta även ur ett ekonomiskt perspektiv. Även den
  beteendegenetiska forskning jag deltar i ställer frågor kring
  arbetssituation och arbetsförmåga. Har också publicerat ett antal studier
  kring psykometriska aspekter av frågeformulär som används kliniskt bl.a.
  för mätning av smärta och livskvalitet. Har arbetat med utvärdering av
  hur den s.k. rehabiliteringsgarantin implementerats i praktiken.
  Jag började forska inom det beteendemedicinska fältet med inriktning mot
  kognitiv beteendeterapi och multidisciplinära interventioner vid
  nack-/ryggsmärta. Frågeställningarna gällde effekter av insatser och
  individanpassning av åtgärder. Jag har också varit projektledare för
  utvärdering av en omfattande arbetsplatsintervention för att förbättra
  hälsa och den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser.
  Sakkunnig vid SBU i systematisk översikt kring preventiva insatser vid akut
  nack-/ryggsmärta (presenterad februari 2016). Extern expert till
  företagshälsovårdens riktlinjegrupp 2014-2015 vid framtagande av
  riktlinjer för psykisk ohälsa. Jag är medlem i GRADE Working Group.
  Jag har varit kursledare och examinator inom grundutbildningen (psykologi)
  och på avancerad nivå (evidensbaserad medicin) vid KI. Leder också kurs
  kring problemlösningsmetod vid psykisk ohälsa i arbetslivet som ges vid KI.
  Kursen riktar sig direkt till praktiken.
  Jag har som huvud- eller medsökande fått forskningsanslag från
  AFA-försäkring, Forte, försäkringskassan och arbetsmiljöverket. Har 58
  peer-review originalartiklar.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Forskare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2011-

Examina och utbildning

 • Docent, Medicinsk psykologi, Karolinska Institutet, 2007
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI