Irene Jensen

Irene Jensen

Professor | Docent
E-postadress: irene.jensen@ki.se
Telefon: +46852483212
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Solna
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 IIR Björklund, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor i metoder för företagshälsa där jag leder en forskargrupp som försöker förstå mekanismer som skapar en god arbetshälsa och arbetsförmåga. Syftet med den forskning som utförs är att bidra till att förbättra arbetsförhållandena och miljön för arbetsgivare och anställda där hälsa, välbefinnande och produktivitet går hand i hand. Att forska om detta stöder utvecklingen av hälsosamma arbetsplatser och därmed målen för hållbara samhällen. Jag leder ett tvärvetenskapligt team med forskare som arbetar med att stödja evidensbaserad praktik i hälsofrämjande insatser på arbetsplatser genom att:

  - utveckla och utvärdera metoder för att främja arbetsförmåga, hälsa och produktivitet
  - utvärdera metoders kostnadseffektivitet
  - utarbeta stöd för effektiv implementering

  För att facilitera implementering och överföring av forskningsresultat till praktiken arbetar min grupp i nära samarbete med partners, såsom arbetsmarknadens parter, arbetsgivare, företagshälsovården, myndigheter mm organiserat som ett partnerbaserat forskningsnätverk. Mitt speciella intresseområde är arbetsplatsinterventioner för att förhindra arbetsrelaterad sjukdom och främjande av arbetsförmåga. Ytterligare intresse är arbetshälsoekonomi, ett område där de ekonomiska aspekterna från ett arbetsgivarperspektiv studeras. Jag innehar Sveriges första professur i företagshälsovård.
  '
  Utbildning
  Beteendevetare, BSc. 1985, Örebro universitet. Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Personskadeprevention. Avhandling " Non-specific spinal pain. Multidisciplinary intervention, a cognitive-behavioural approach ", 1993 vid Karolinska Institutet. Docent vid Karolinska Institutet 1999. Professor i Personskadeprevention 2004 och Professor i metoder för företagshälsa 2011, vid Karolinska Institutet. Leg psykoterapeut.

  Förtroende uppdrag (senaste åren)
  - Styrelseledamot i styrelsen för Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), Köpenhamn.
  - Medlem i kvalitetsrådet vid myndigheten för arbetsmiljökunskap ( MynAK), 2018-ff
  - Ordförande i beredningsgrupp vid FORTE inom området arbetsorganisation 2015 - 2016 och från 2017 inom arbetshälsa.
  - Medlem i beredningsgrupp vid Danish work environment research fund. 20150101-20161231
  - Extern vetenskaplig granskare vid UK national research board 2013-2014 för granskning av ansökningar för centre of excellence for RTW, musculoskeletal disorders.
  - Extern vetenskaplig granskare för Norska vetenskapsrådet för utvärdering av norsk forskning inom området arbetsmedicin. 2013
  - Ordförande I KIs centrala arbetsmiljönämnd 2006-2012, 2017-ff
  - Medlem vetenskapligt råd vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). 2010-2016

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2011-

Examina och utbildning

 • Docent, Personskadeprevention, Karolinska Institutet, 1999

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI